KNR-Waarderingsprijs voor Takecarebnb

KNR-Waarderingsprijs voor Takecarebnb

De Konferentie Nederlandse Religieuzen heeft vandaag in de Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch de KNR-Waarderingsprijs uitgereikt aan de stichting Takecarebnb. Deze prijs, bestaande uit een bedrag van 5000 euro en een bronzen beeldje, wordt eens in de twee jaar uitgereikt. 

Het thema dit keer was ‘Omgaan met verschillen’. Uit ruim 35 voorgedragen projecten die zich op uiteenlopende wijze inzetten voor het overbruggen van verschillen in de Nederlandse samenleving, koos de jury in mei van dit jaar zes projecten voor de shortlist. De hogere oversten van de religieuze congregaties en ordes konden deze zomer een eerste stem uitbrengen op de projecten die zij het meest waarderen.

Vandaag presenteerden de zes projecten zich tijdens een feestelijke bijeenkomst. Daarna volgde een tweede stemronde en kwam Takecarebnb als winnaar uit de bus. Deze stichting heeft als motto ‘Integreren door logeren’ en brengt statushouders in contact met gastgezinnen in de gemeente waar zij zich zullen gaan vestigen. Daar gaan zijn enkele maanden logeren waardoor de intregratie een versnelde start krijgt.

Stichting Takecarebnb

Wat?

De stichting Takecarebnb laat statushouders vanuit een AZC logeren bij een Nederlands gastgezin in de zogenaamde ‘doelgemeente’ waar zij ook permanente huisvesting krijgen. Door eerder het AZC te verlaten en in een veilige, rustige omgeving te wennen aan de Nederlandse samenleving versnelt het integratieproces. De logeerperiode betekent vaak de eerste keer dat de legale vluchteling Nederlanders ontmoet. Het gastgezin leert over andere culturen en kan met gebruik van het eigen netwerk de vluchteling(en) helpen de weg te vinden in hun nieuwe omgeving. Vaak blijft een vriendschappelijke relatie bestaan na het logeren, waar alle betrokkenen baat bij hebben.

Doel?

Stichting Takecarebnb levert een bijdrage aan verbroedering en wederzijds begrip. Takecarebnb ziet integratie als een proces dat van twee kanten komt en hecht aan gelijkwaardigheid van gast en gastgezinnen: vluchtelingen maken kennis met de Nederlandse samenleving en Nederlanders maken kennis met mensen die zich in ons land gaan vestigen en leren zo hun verhaal, achtergrond en cultuur kennen. Vluchtelingen zijn kwetsbaar omdat ze vaak veel hebben meegemaakt, bezittingen hebben moeten achterlaten of zijn verloren, geen netwerk hebben in Nederland en de taal en cultuur (nog) niet kennen. Door Takecarebnb kan de integratie sneller beginnen en wordt het lange wachten in een AZC verkort.

Voor wie?

Takecarebnb richt zich op statushouders en wil hun taalkennis en inburgering bevorderen. Maar Takecarebnb hecht aan gelijkwaardigheid en beschouwt alle Nederlanders als ‘doelgroep’. Een gastgezin krijgt veel terug van een gast, zoals kennis van de achtergronden van de persoon en vriendschap. Veel gastgezinnen willen actief een bijdrage leveren aan de integratie van de statushouder en geven na de logeerperiode aan dat het hun leven verrijkt heeft.

Meer informatie: www.takecarebnb.org

Lees ook hethet artikel uit het Noordhollands Dagblad met enkele ervaringsverhalen

bron: KNR.nl

beeld:https://www.knr.nl/wp-content/uploads/2021/07/Takecarebnb-3-1024×682.jpg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *