Meer pastorale zorg nodig door uitstel operaties

De werkgroep pastoraat en gezondheidszorg van de Protestantse Kerk maakt zich ernstig zorgen over de dreigende situatie in ziekenhuizen en de gevolgen voor mensen die zorg nodig hebben. Daarom bieden zij een pastorale handreiking voor predikanten, kerkelijk werkers en vrijwilligers die pastorale taken vervullen.

In de handreiking zijn suggesties te vinden hoe om te gaan met de vragen en onzekerheden die kunnen ontstaan bij mensen die zorg nodig hebben. 

Ds. Simone Visser, lid van de werkgroep en werkzaam als geestelijk verzorger in een ziekenhuis, hoopt gemeenten van dienst te zijn met deze handreiking: “Vanwege het toenemend aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen en IC’s, wordt de reguliere zorg afgeschaald. Dit betekent dat steeds meer geplande operaties afgezegd worden en dat een nieuwe datum niet geprikt kan worden. Wanneer het aantal opnamen blijft stijgen, komt ook de acute zorg in gevaar. Dit alles brengt veel onzekerheid en angst bij patiënten en hun naasten. Uw gemeenteleden, die aan het wachten zijn op een ingrijpende operatie, worden hierdoor mogelijk geraakt. Wij vragen u om oog en oor te hebben voor de zieken thuis. En ook om meeleven en aandacht voor de zorgverleners, die in moeilijke en ongekende omstandigheden hun werk proberen te doen.”

Pastorale handreiking downloaden

Lees ook een bijdrage in het Nederlands Dagblad

bron: PKN

beeld: https://www.pastoralezorg.be/elisabeth

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *