Rome: meer tijd voor consultatiefase synode 2023

Het Secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome heeft op vrijdag 29 oktober aan de bisschoppen wereldwijd laten weten dat de bisdommen meer tijd krijgen voor de eerste fase van de Algemene Bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’. De einddatum voor die fase is verschoven van april naar 15 augustus 2022.

De Bisschoppensynode geeft hiermee gehoor aan de vele verzoeken die ze heeft gekregen voor verlenging van de consultatiefase in de bisdommen. De Nederlandse Bisschoppenconferentie zal binnenkort besluiten wat dit precies gaat betekenen voor de termijn van indiening van de synodeverslagen uit de bisdommen. Hierover wordt zo spoedig mogelijk gecommuniceerd met de bisdommen en via de bisdommen met alle andere betrokkenen.

Het aartsbisdom heeft een dossier online gezet over het synodeproces

bron: Secretariaat Kerkprovincie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *