Paus Franciscus: tot de Curie: Nederigheid kern van Kerstmis

Paus Franciscus leest de functionarissen van de Romeinse Curie de les over hoe ze “het pad van nederigheid kunnen volgen”

Een door Vatican Media verstrekte hand-out foto toont paus Franciscus tijdens zijn toespraak tot de Romeinse Curie, Vaticaanstad, 23 december 2021. (Foto door EPA-EFE/VATICAN MEDIA HANDOUT/MaxPPP)

Paus Franciscus hield deze week zijn  jaarlijkse toespraak eind december met de leden van de Curie. Het is voor de paus “een manier om broederschap met hen ‘hardop’ uit te drukken door middel van het uitwisselen van kerstgroeten”.

Door Robert Mickens | Vaticaanstad, La Croix International

Maar de kersttoespraak van dit jaar tot voornamelijk bisschoppen en kardinalen was eigenlijk een kans voor de jezuïetenpaus om opnieuw een goede ouderwetse broederlijke correctie uit te delen. In een krachtig uitgesproken toespraak op donderdag die iets meer dan 30 minuten duurde, herhaalde hij – hoewel op een iets subtielere manier – waarschuwingen die hij in voorgaande jaren had gegeven tegen zaken als trots, starheid en klerikalisme.”Als we de betekenis van Kerstmis in één woord moeten uitdrukken, lijkt het me dat nederigheid het nuttigst is”, zei Franciscus tegen de functionarissen van de Romeinse Curie.

“Kerst is de tijd waarin ieder van ons de moed moet vinden om onze wapenrusting uit te doen, de attributen van onze rollen, onze sociale positie af te leggen… en de nederigheid van Naäman aan te nemen”, zei hij. 
(De verwijzing was naar de Syrische generaal in het Oude Testament die genezen was van melaatsheid, maar pas nadat hij zich had gebogen om een ​​joodse slavin te raadplegen en vervolgens nederig de instructies van de profeet Elisa opvolgde om zich eenvoudig uit te kleden en te baden in de rivier de Jordaan.”)

spirituele wereldsgezindheid” ontmaskeren
“Zodra we ons ontdoen van onze klederen, voorrechten, posities en titels, zijn we allemaal melaatsen die genezing nodig hebben”, zei de paus tegenover tientallen kardinalen en andere functionarissen. Hunne ’eminenties’, allemaal gekleed in zwarte soutanes en rode schedelkappen en sjerpen, zaten roerloos terwijl hij hen toesprak….

Francis vertelde hen dat het “synodale proces” dat afgelopen oktober van start is gegaan, nederigheid zal vereisen – vooral van de kant van geestelijken – om iedereen (dwz de leken) te ontmoeten en echt te luisteren. “Het klerikalisme dat zich, als een perverse verleiding, dagelijks onder ons verspreidt, doet ons altijd denken aan een God die alleen tot sommigen zou spreken terwijl de anderen alleen moeten luisteren en gehoorzamen”, zei hij tegen hen. Die mentaliteit druist volledig in tegen de logica van synodaliteit en Franciscus is zich er duidelijk van bewust dat als deze houding niet wordt uitgeroeid uit de Romeinse Curie, het succes van het prille synodale proces in gevaar zou kunnen komen.

Hij zei dat deelname betekent dat de medewerkers van de Curie “een houding van medeverantwoordelijkheid” moeten aannemen, waarbij zelfs laaggeplaatste werknemers “een actieve rol te spelen” hebben en niet alleen plannen of programma’s uitvoeren die door hogere mensen zijn bedacht. “Gezag wordt dienstbaarheid wanneer het mensen deelt, betrekt en helpt groeien”, hield de paus vol. Hij zei dat communio alleen op de Vaticaanse werkplek kan worden gecreëerd als “we Christus weer in het middelpunt plaatsen” en “het vermogen vinden om samen te bidden, samen naar Gods woord te luisteren en relaties op te bouwen die het werk overstijgen”.

De les van Kerstmis
En tot slot zei Franciscus dat het omarmen van de missie van de kerk het enige is dat mensen in de Romeinse Curie (en de kerk) zal redden van “zich in te spannen” en “alleen open te staan ​​voor de beperkte horizon van hun eigen interesses. Zending houdt altijd passie voor de armen in. Maar niet alleen degenen die in materiële armoede leven, want zij die hongeren van brood en zij die hongeren van zin zijn even arm”.

De paus drong er bij de Curie-functionarissen op aan om “geëvangeliseerd te worden door de nederigheid van Kerstmis en de kribbe” en door de nederigheid van Jezus de Meester die de voeten van zijn discipelen wast.”Alleen door te dienen, en door ons werk als dienstbaarheid te zien, kunnen we echt voor iedereen nuttig zijn….”Nederigheid is de grote voorwaarde voor geloof, geestelijk leven en heiligheid”, verklaarde de jezuïetenpaus.
‘Dit’, zei hij, ‘is de les van Kerstmis.’

Bovenstaande samenvatting voor de redactie van deze site. Het volledige artikel: https://international.la-croix.com/news/letter-from-rome/pope-gives-arrogant-vatican-aides-another-lump-of-coal-this-christmas/15419

beeld: Een door Vatican Media verstrekte hand-out foto toont paus Franciscus tijdens zijn toespraak tot de Romeinse Curie, Vaticaanstad, 23 december 2021. (Foto door EPA-EFE/VATICAN MEDIA HANDOUT/MaxPPP)