Duitse kerkelijke werkers komen uit de kast (update)

Klik hier voor de documentaire: Wie Gott uns schuf” of hier

In een ongekende actie zijn 125 medewerkers, allen lid van de katholieke kerk, publiekelijk als niet hetero naar buiten getreden #OutInChurch.
Onder hen zijn priesters, pastoraal werkenden, godsdienstleraren, mannen en vrouwen en ook medewerkers uit kerkelijke bestuurskringen.

Ze eisen een verandering in het kerkelijke arbeidsrecht: seksuele geaardheid, het onderhouden van een relatie en genderidentiteit mag geen reden meer zijn voor ontslag.
Ook in het kerkelijk onderricht dienen kwalijke en veroordelende uitspraken over geslacht en seksualiteit worden geschrapt.

Gisteravond zond de ARD-documentaire in primetime de documentaire uit: “Hoe God ons schiep” van onderzoeksjournalist Hajo Seppelt,  De media-aandacht voor de campagne is groot, de sociale netwerken staan ​​bol van de reacties. 

Solidariteit van katholieke verenigingen en organisaties

Ongeveer 30 katholieke verenigingen en organisaties betuigden hun solidariteit op de #OutInChurch-pagina – waaronder het presidium van het Centraal Comité van Duitse katholieken ZdK, de katholieke vrouwengemeenschap kfd en de katholieke Duitse vrouwenvereniging KDFB, evenals de vereniging van Duitse katholieke jongeren BDKJ.

Een verklaring van de Hamburgse aartsbisschop Stefan Hess kwam voor velen als een verrassing: “Een kerk waarin je je moet verbergen vanwege je seksuele geaardheid, kan naar mijn mening niet in de geest van Jezus zijn”, zei hij. Het aartsbisdom sierde de vlaggemast met een regenboogvlag. Bisschop Heinrich Timmerevers van Dresden tweette dat hij “zeer dankbaar was voor elk van de indrukwekkende getuigenissen”. En verder: “We zijn allemaal schepselen van God. En de kerk moet iedereen een thuis bieden. Dat is wat ik wil doen.”

Voor de Duitse Bisschoppenconferentie verscheen bisschop Helmut Dieser uit Aken voor de pers – ook de enige bisschop die volgens de ARD bereid was te worden geïnterviewd in de tv-documentaire. “Ik heb geleerd, ja, dat kan ik eerlijk zeggen”, zegt hij. In zijn verklaring van maandag herhaalde hij dat niemand mag worden gediscrimineerd of gecriminaliseerd vanwege hun seksuele geaardheid.

Vragen over seksuele moraal worden momenteel ook besproken in het katholieke hervormingsproces dat de Synodale Weg wordt genoemd. Een landelijke campagne om koppels van hetzelfde geslacht te zegenen trok vorig jaar de aandacht. Dit heeft niets veranderd aan de officiële kerkleer.

Pastor Bernd Mönkebüscher van #OutInChurch ziet het feit dat liefde tussen twee volwassenen zo vaak “onmogelijk” is als een “morele faillissementsverklaring van de kerk”. Seksueel misbruik daarentegen wordt vaak gebagatelliseerd en verdoezeld, klaagde hij over Deutschlandfunk: “Ik krijg het niet voor elkaar.” Ook vreest hij dat de zorgen van het initiatief op termijn na de eerste golven in de media van officiële zijde gewoonweg “stil” kunnen blijven.

bron:ARD/domradio

beeld: Shutterstock,© Ivan Karpov