Onderzoek onder katholieken

theoloog en journalist Hendro Munsterman verzorgt voor het Nederlands Dagblad berichtgeving over de katholieke wereld. Tweemaal in de week geeft hij ook een nieuwsbrief uit “Katholiek Inside”. Deze week begint deze nieuwsbrief als volgt:
Nederlandse katholieken hebben het meeste vertrouwen in de wetenschap, de paus en hun eigen pastoor.Het is één van de uitkomsten van een uitgebreide en representatieve opiniepeiling onder Nederlandse katholieken die het Nederlands Dagblad deze dagen publiceert.
Pagina 1 en 7 van de krant van vrijdag 21 januari 2022. Pagina 1 en 7 van de krant van vrijdag 21 januari 2022.
Er waren drie aanleidingen om dit onderzoek, in samenwerking met NPO Radio 1 (EO-Dit is de Dag) te verrichten.Allereerst zouden de Nederlandse bisschoppen volgende week naar Rome vertrekken voor hun Ad Liminabezoek. Zij zouden dan verslag doen van de situatie in de Nederlandse kerkprovincie. (Wegens de coronapandemie hebben de bisschoppen dat bezoek echter afgezegd en er wordt naar een nieuwe datum gezocht. Maar toen dat uitstel bekend werd liep ons onderzoek al.)Daarnaast is het tien jaar geleden dat de commissie Deetman haar onafhankelijke onderzoek naar seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk publiceerde. Dat leek ons een goed moment om terug te kijken met de katholieken van Nederland.En tenslotte zit de Nederlandse kerkprovincie, net als de gehele wereldkerk, in een synodaal proces. Paus Franciscus wil alle katholieken aan het woord laten over hun plaats, hun inbreng en hun inspraak in de kerk. Reden dus om ons oor te luister te leggen bij die katholieken.Want wat vinden de Nederlandse katholieken over hun eigen kerk, over de inspraak van gelovigen, over de paus en hun bisschoppen, over de seksuele moraal en kwesties als de doodstraf en de vluchtelingencrisis?

U kunt de nieuwsbrief ook online lezen en een gratis abonnement nemen
beeld> https://th.bing.com/th/id/R.842df4afd9c72a1d34e3eb3e9a3dc914?rik=JhVXVjyh6hSyRg&riu=http%3a%2f%2f1.bp.blogspot.com%2f-8WCZaswNBWk%2fUjNorx0klDI%2fAAAAAAAAKMk%2fqxitrrCDkzo%2fs1600%2fEnquete.jpg&ehk=NHxiJPW%2fds7PHGOCqbetvAOdxRS9s%2fXEpztu0OII%2fBg%3d&risl=&pid=ImgRaw&r=0