Bergrede voor vergadering Bondsdag

Gisteren, voorafgaand aan de speciale zitting van de Bondsdag over de oorlog in Oekraïne kwamen parlementsleden in Berlijn. ‘s ochtends bijeen voor een dienst met gebeden voor vrede  De dienst vond plaats op verzoek van afgevaardigden.

Het onvoorstelbare was gebeurd, de oorlog woedde weer in Europa, zei de vertegenwoordiger van de Evangelische Kerk in Duitsland (EKD) bij de Bondsdag en de federale regering, Martin Dutzmann, in zijn preek. Hij riep politici op om “vredestichters” te zijn en zich bewust te zijn van hun verantwoordelijkheid in de huidige situatie.

Accepteer geweld niet zomaar

Het is goed om het geweld niet zomaar te accepteren, ook al betekent dit beperkingen en afstand doen in dit land, zei Dutzmann. Hij sprak ook de verwachting uit dat Duitsland zou helpen bescherming te bieden aan degenen die door oorlog waren verscheurd. De katholieke prelaat, Karl Jüsten, sprak zijn spijt uit dat diplomatieke inspanningen de oorlog niet hebben kunnen voorkomen.

De zaligsprekingen uit de Bergrede van Jezus werden voorgelezen tijdens de bezinningsdienst in de katholieke kerk van St. Thomas van Aquino. Het bevat het beroemde bijbelcitaat “Gezegend zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen worden genoemd”.

Op verzoek van leden van de Bondsdag

Volgens de kerken vond de oecumenische dienst met gebed voor vrede plaats op verzoek van leden van de Bondsdag. Onder andere de militaire commissaris van de Bondsdag, Eva Högl (SPD), CDU-fractieleider Friedrich Merz en de groene politicus Konstantin von Notz. Het parlement kwam later op de dag bijeen voor een speciale zitting waarin kanselier Olaf Scholz (SPD) een regeringsverklaring aflegde over de Duitse reactie op de situatie in Oekraïne na de Russische agressie.

bron: domradio.de

beeld: http://berlijnoverzicht.nl/Bondsdag