Discussie Coronapas

‘De coronapas is inbreuk op onze grondrechten’ |

Prominente christenen steunen de petitie Onverdeeld Open; een initiatief van oud-staatssecretaris Mona Keijzer. Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis in Tilburg en hoogleraar economie en theologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, is een van de ondertekenaars van de petitie Onverdeeld Open.

In het Nederlands Dagblad vertelt hij hoe hij door Mona Keijzer werd gevraagd om mee te doen. Van Geest besloot zijn handtekening te zetten omdat de inhoud van de petitie aanslooot bij een gesprek dat zij met elkaar hadden, toen Keijzer nog deel uitmaakte van het kabinet.
Van Geest: ,,Ik vind de petitie heel zorgvuldig verwoord. Daar zet ik mijn handtekening onder, dacht ik direct. Voor mij is de integriteit van het lichaam de belangrijkste reden om mij zo uit te spreken. Het is in de grondwet vervat dat je niemand tegen haar of zijn wil tot een ingreep in het lichaam kan dwingen.
Ook in het christendom wordt erop aangedrongen, bijvoorbeeld al in de wetgeving van keizer Constantijn, de integriteit van het menselijk lichaam te respecteren. Dat grondrecht, om een medische ingreep te weigeren, moet je niet met voeten treden en dat gebeurt nu wel. Ik ben zelf twee keer gevaccineerd, maar niet uit eigen overtuiging. Dat zit mij toch niet lekker. Mijn grootste bekommernis is dat de coronapas tot tweedracht in de samenleving leidt. Grondrechten dienen tweedracht juist tegen te gaan…. Filosoof en kerkvader Augustinus schreef: ‘Als je gelijkwaardigheid nastreeft, dan zul je discipline moeten nastreven waardoor je tot zegen en niet tot onheil voor een ander bent.
Het grondrecht om een medische ingreep te kunnen weigeren, ontslaat burgers niet van de plicht om heel voorzichtig te zijn en afstand te houden. Het vergt discipline van burgers om die anderhalve meter afstand te waarborgen. ’Raak elkaar niet aan”’, schreef de theoloog Thomas van Aquino in de Middeleeuwen. Destijds schreef hij dit vanwege besmettingsgevaar, maar ook omdat iemand het misschien niet plezierig vindt om aangeraakt te worden. Hoe actueel wil je het hebben?”

Bron: Nederlands Dagblad

beeld: www.onverdeeldopen.nl