100 parochies gaan over naar onafhankelijke Oekraïense kerk

De band met de patriarch van Moskou verbroken

Ongeveer 100 parochies in Oekraïne zijn overgestapt van de Oekraïens-Orthodoxe Kerk van het Patriarchaat van Moskou naar de onafhankelijke Orthodoxe Kerk van Oekraïne. Wellicht zullen nog meer parochies volgen. Dit meldt de portal “The Kyiv Independent”. Het hoofd van de autocefale kerk, Metropoliet Epiphanius, heeft daarom andere gemeenten gevraagd deze stap te zetten.

Twee verschillende orthodoxe kerken in Oekraïne

Ongeveer 60 procent van de ongeveer 41 miljoen Oekraïners belijdt het orthodoxe christendom. Ze behoren echter tot twee verschillende kerken: de Oekraïens-Orthodoxe Kerk onder het Patriarchaat van Moskou en de onafhankelijke (autocefale) Orthodoxe Kerk van Oekraïne, die eind 2018 werd opgericht, onder het patriarchaat van Constantinopel.

De Moskou-getrouwe kerk heeft aanzienlijk meer gemeenten iOngeveer 100 parochies in Oekraïne zijn overgestapt van de Oekraïens-Orthodoxe Kerk van het Patriarchaat van Moskou naar de onafhankelijke Orthodoxe Kerk van Oekraïne. Andere gemeenschappen zouden deze stap kunnen volgen.n Oekraïne dan enig ander kerkgenootschap. Maar uit peilingen bleek dat de meeste burgers de nieuwe, onafhankelijke orthodoxe kerk steunden.
Orthodoxe Kerken in Oekraïne

bron: The Kyiv Independent

beeld: https://www.domradio.de