Stille omgang gaat dit jaar door, maar aangepast

De Stille Omgang van 2022 op 19 maart zal in aangepaste vorm doorgang vinden. “Door de stapsgewijze opheffing van de beperkingen die de overheid heeft aangekondigd, was het niet mogelijk om de Stille Omgang in de normale vorm te organiseren,” aldus de organisatie. Om verschillende redenen vindt er ook geen jongerenprogramma plaats. 


De Stille Omgang is de route die door Amsterdam wordt gelopen om het Mirakel van Amsterdam te herdenken. Dit mirakel vond plaats op 15 maart 1345. Een zieke man kreeg thuis door een priester de H. Communie uitgereikt, maar moest even later door zijn ziekte braken. Het braaksel, met daarin het Allerheiligste, werd in het haardvuur gegooid. De volgende dag werd duidelijk dat de Hostie niet verteerd was door het lichaam van de zieke man en ook niet verbrand was door het vuur. De priester haalde het Allerheiligste Sacrament op en bracht het naar de Sint Nicolaaskerk. Door een vondst in 1881 werd de route ontdekt die de priester destijds aflegde; in dat jaar ontstond tevens de traditie van de Stille Omgang opnieuw. www.stille-omgang.nl.

beeld: https://live.staticflickr.com