Verkondig het evangelie: hoe doe je dat vanuit Rome?

door  NIKOLAAS SINTOBIN SJ   –

Paus Franciscus heeft zijn belangrijkste opdracht voltooid: de hervorming van de Romeinse Curie. Volgens Nikolaas Sintobin gaat het centraal bestuur van de Katholieke Kerk flink op de schop.

Verkondigt het evangelie – Praedicate evangelium is de titel van de op 19 maart 2022 gepubliceerde nieuwe grondwet van de Romeinse Curie, het centraal bestuur van de Katholieke Kerk. Deze apostolische constitutie, de vijfde in de geschiedenis van de Curie, initieert een van haar meest ingrijpende hervormingen. Ze hebben verstrekkende gevolgen voor de Katholieke Kerk in haar geheel.

Voortaan is de eerste taak van de Curie de verkondiging van de Blijde Boodschap

Toen Franciscus tot paus werd verkozen, was de hervorming van de Romeinse Curie de belangrijkste opdracht die de kardinalen hem gaven. Praedicate evangelium is hiervan de uitkomst. Veel van de grondlijnen van deze reorganisatie waren reeds duidelijk door de wijze waarop Franciscus sinds negen jaar leiding geeft aan de Kerk. Ik zal ingaan op vier aspecten van deze hervorming.

1 .Eerst en vooral verkondigen

De eerste taak van de Curie is voortaan de verkondiging van de Blijde Boodschap. Daartoe wordt het organigram van de Curie grondig door elkaar geschud. Er komt een nieuw dicasterie (Vaticanees voor ministerie) voor de evangelisatie. Aan het hoofd van dit nieuwe dicasterie staat de paus zelf. In de hiërarchie komt dit dicasterie op de eerste plaats, vóór het dicasterie voor de geloofsleer dat, sinds lange eeuwen, toeziet op de juistheid van de leer. 

Het symbolische belang hiervan is groot. De verkondiging komt op de eerste plaats, niet het toezicht op de juistheid van de leer. Van het dicasterie voor de geloofsleer wordt uiteraard nog steeds verwacht dat zij waakt over de leer. Haar wordt voortaan wel gevraagd, als zij meent dat iemand daarvan afwijkt, dat zij in de eerste plaats de dialoog aangaat. Het is een eufemisme te zeggen dat dit niet steeds het geval is geweest.

De voorbije jaren had Franciscus reeds vrouwen benoemd in topfuncties

Het primaat van de evangelisatie blijkt ook uit het instellen van een nieuw dicasterie voor de dienst aan de naastenliefde, het derde in de hiërarchie van het organigram. Deze dienst zal voortaan de concrete zorg van de paus voor de armen, de kwetsbaren en de uitgeslotenen organiseren.

Lees het volledige artikel op Ignis Webmagazine

Afbeelding: © Mazur/catholicnews.org.uk