“De pelgrimsstaf past beter bij de Kerk dan de scepter”

Volgens de nieuwe voorzitter van het Centraal Comité van Duitse katholieken, Irme Stetter-Karp, lijkt de kerk vaak vreemd, “contactloos” en “verouderd”. Ze roept op tot een bereidheid tot dialoog in de kerk.

De bereidheid om de dialoog aan te gaan zou beter bij de kerk passen dan haar rol als “het strenge geweten”, zo formuleerde Irme Stetter-Karp, de nieuwe voorzitter van het Centraal Comité van de Duitse katholieken (ZDK) , haar visie op de katholieke kerk. “Het gaat niet om toegeven aan de tijdgeest, maar de pelgrimsstaf past beter bij haar dan de scepter”Centraal Comité van Duitse katholieken (ZdK)

Het Centraal Comité van Duitse Katholieken (ZdK) is het hoogste representatieve orgaan van het Duitse lekenkatholicisme. Het vertegenwoordigt de katholieke lekengelovigen bij de vorming van de publieke opinie en is het door de Bisschoppenconferentie erkende orgaan voor de coördinatie van het engagement van de lekengelovigen in de Kerk. Maar ook enkele katholieke leken en verenigingen, die de ZdK niet als hun vertegenwoordiger zien, komen keer op keer aan het woord.

Stetter-Karp beschreef racisme als een “alledaags probleem” en betreurde een “rechtse normalisering” met het oog op de electorale successen van de AfD. Zij zag deze ontwikkeling als een grote bedreiging voor de open samenleving en de vrije en democratische basisorde. De ZdK-voorzitter stelde dat christenen pleitbezorgers van het algemeen welzijn zouden zijn tegen de “onwetendheid van egoïsme”. Met het oog op de oorlog in Oekraïne moeten ze nadenken over de voorwaarden voor vrijheid.

De 102e Duitse Katholieke Dag vindt plaats van 25 tot 29 mei in de hoofdstad van de deelstaat Baden-Württemberg. De bijeenkomst wordt gezamenlijk georganiseerd door de ZdK en het gastbisdom Rottenburg-Stuttgart. Naar verwachting zullen tienduizenden gasten ongeveer 1.500 evenementen bijwonen.

bron: domradio/kna

beeld: https://www.domradio.de/private/das-kreuz-des-zentralkomitees-der-deutschen-katholiken-zdk.jpg