Kerkelijk Netwerk Amazone presenteert rapport aan VN

Een delegatie van het Rete ecclesiale panamazzonica (Repam), het kerkelijke netwerk van de landen van de Amazoneregio dat zich inzet voor de bescherming van de inheemse bevolking en het milieu in het Amazonegebied, heeft op 28 april bij de VN in New York het tweede Rapport gepresenteerd over de schending van de mensenrechten in Pan-Amazone. Dit rapport werd opgesteld door de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens (Cidh) en Repam zelf.  Het rapport wordt later in New York ook nog overhandigd aan Organisatie van Amerikaanse Staten (OSA). (foto)

Het rapport documenteert mensenrechtenschendingen bij inheemse gemeenschappen in Peru, Ecuador, Colombia en Brazilië. Opvallend zijn in dit verslag het blokkeren van de toegang tot water in de gemeenschappen van Boca Parianu (Madre de Dios, Peru) en de Kichwa-gemeenschappen langs de Coca- en Napo-rivieren in Ecuador. Het rapport klaagt ook nadrukkelijk aan dat de inheemse- en boerengemeenschappen nog altijd verstoken blijven van elementaire diensten zoals het recht op water, land, gezondheid, onderwijs of het recht om in een gezonde omgeving te leven. De toestand van gemeenschappen wordt almaar zorgwekkender en mechanismen voor de bescherming van de mensenrechten bereiken de beoogde doelstellingen niet.

Het Repam werd opgericht in het kader van de bisschoppensynode over het Amazone, om blijvende aandacht voor deze regio te ondersteunen. Lees ons eerder bericht hierover

klik hier voor het bericht op de site van Repam

Bron: SIR/kerknet
beeld: Repam