Bijbeluitgave voor mensen met verstandelijke beperking

Philadelphia ondersteunt mensen met een beperking om het leven te leiden dat zij graag willen. Daar hoort voor flink wat mensen het lezen van Bijbelverhalen bij. Om die toegankelijk te maken is er nu de Philadelphia Bijbel – Hoopvolle verhalen voor jou.

De Bijbel bevat 77 goed leesbare verhalen die gaan over hoop, over talenten benutten en soms ook over fouten maken. Want ook dat is onderdeel van het gewone, eigen leven.

Deelnemers van onze dagbesteding-ateliers maakten prachtige illustraties bij de verhalen.

Geloof als bron van inspiratie

Het perspectief van Philadelphia komt voort uit het Bijbelse begrip dat de ene mens niets is zonder de andere mens. Die gedachte komt terug in onze naam, die ‘naastenliefde’ betekent én in ons motto Het beste uit elkaar. Het christelijke geloof is voor ons een belangrijke bron van inspiratie. De manier waarop je geloof beleeft is voor iedereen anders. Daar houden we rekening mee. Natuurlijk zijn ook mensen met een andere overtuiging welkom. We gaan daarbij uit van respect en vertrouwen.

De Bijbel bestellen

Philadelphia Bijbel – Hoopvolle verhalen voor jou is voor € 19,50 (excl. € 4,10 verzendkosten) te koop via onze webshop.

De plannen voor de Bijbel ontstonden tijdens de coronacrisis. “René Grotenhuis begon de hoopvolle verhalen uit de Bijbel te vertalen om ze begrijpelijker te maken. Hij las ze voor en dat zonden we uit op YouTube. Al snel wisten we: dit is zo waardevol, dit moeten we bewaren. En nu is er deze nieuwe Bijbel.”

Grotenhuis, inmiddels overleden, was actief als pastoraal werker, auteur en maatschappelijk bestuurder. Op zijn verhalen is de Bijbel nu gebaseerd.

Deelnemers aan ‘dagbestedingsateliers’ maakten de illustraties, zoals Naomi die Esther vormgaf, een van de sterke vrouwen in de Bijbel.

Philadelphia Zorg heeft circa zeshonderd locaties en meer dan 8600 cliënten, maar deze Bijbel is voor iedereen.

bron: philadelphia / kro-ncrv.nl/katholiek