Herdenking in abdij Koningshoeve deportatie 1942

Elk jaar staan we stil bij onze broeders Löb die op 2 augustus 1942 door de
nazi’s uit Koningshoeven werden weggehaald. Hun zussen, die waren
ingetreden in het nabijgelegen klooster Koningsoord, ondergingen die dag
hetzelfde lot. Allen werden afgevoerd naar Auschwitz waar zij het leven
lieten. Ook na zo’n lange tijd is dit nog steeds een pijnlijke gebeurtenis in
de geschiedenis van onze gemeenschap. Na de Tweede Wereldoorlog was
het credo ‘Nooit meer Auschwitz’. Als we kijken naar wat er nu in Oekraïne
gebeurt, weten we: dit hebben we niet kunnen waarmaken.


Dagelijks sterven er velen door oorlogsgeweld, op heel veel plaatsen in de
wereld. Daarom vinden wij het van groot belang dat we jaarlijks blijven
gedenken. We gedenken allen die door oorlog om het leven komen, ook de
broeders en zusters Löb die we niet mogen vergeten. Zij blijven monniken
en monialen van onze Orde en van onze gemeenschappen. Wij blijven hun
namen herhalen. Enerzijds om de herinnering aan hen levend te houden,
anderzijds om een gebed uit te spreken waarin wij God vragen het leed te
stoppen. Daarmee committeren wij ons om zelf mee te werken in de strijd
tegen het geweld. Het bieden van een schuilplaats aan degenen die het
nodig hebben, kan meestal niet omdat we ons niet in de brandhaarden op
de wereld bevinden. Op dit moment kunnen we dat wel, in ons klooster. We
hebben Oekraïense huisgenoten in onze gemeenschap opgenomen en
kunnen nu daadwerkelijk laten zien waar we voor staan:
het bieden van een veilige plek, een huis van vrede.


Wij nodigen u uit om samen met ons te herdenken.
Daartoe heten wij u van harte welkom op zondag 3 juli 2022 om 15.00u in onze abdijkerk.
De kerk is vanaf 14.30u open en de toegang is vrij.
Abdij Koningshoeven, Eindhovenseweg 3, 5056 RP Berkel-Enschot

Lees meer op de site van de Abdij