Kardinaal Marx pleit voor openstelling van het diaconaat voor vrouwen

Kardinaal Reinhard Marx sprak zich uit voor het openstellen van het diaconaat voor vrouwen. “Ik geloof dat de tijd is gekomen dat het open moet en moet zijn voor mannen en vrouwen”, zei de aartsbisschop van München en Freising op zaterdag 2 juli in zijn preek tijdens een viering in de Liebfrauendom van München. 

“We hebben een nieuwe aanpak nodig, in het algemeen is het diaconaat een ambt dat bedoeld is om de verbinding tussen gebed en inzet voor de armen op een bijzondere manier zichtbaar te maken, en ik hoop van harte dat we een manier kunnen vinden om dit ambt een nog beter profiel te geven. Er is theologisch en praktisch nog veel werk aan de winkel, maar ik ben ervan overtuigd dat deze vernieuwing een groot geschenk kan zijn voor de kerk.”

De aartsbisschop sprak tijdens een viering ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van Ellen Ammann, een vormende figuur in de katholieke vrouwenbeweging. Al in 1917 had Ellen Ammann contact opgenomen met aartsbisschop Michael Faulhaber en hem gevraagd een groep vrouwen tot diaken te wijden. “Moge de grote Ellen Ammann ons op dit pad vergezellen”, zei kardinaal Marx: “Niet alleen om vrouwenkwesties aan te pakken – vrouwenkwesties zijn altijd menselijke kwesties: wat kunnen we doen voor mensen die hoop hebben? En we zullen bidden, en ik zal mijn best doen, dat we hetzelfde kunnen doen met een zalige Ellen Ammann.” De talrijke instellingen die terug te voeren zijn op Ellen Ammann, waaronder de Beierse regionale vereniging van de Katholieke Duitse Vrouwenvereniging, zijn toegewijd aan haar.

Kardinaal Marx zei dat Ellen Ammann zich altijd afvroeg hoe ze concrete problemen kon oplossen in het licht van het evangelie: “Gebed en leven, er was nooit een scheiding voor haar. Ellen Ammann is dan ook een belangrijke figuur die ons helpt het bijbelse beeld van God te herkennen.” Dit is “heel belangrijk voor de weg naar de toekomst. Omdat deze God altijd iets met mensen te maken heeft, kan hij niet gescheiden worden van de noden van mensen, van armoede, ziekte, van zonde, van verloren zijn.” Het bijbelse beeld van God moet “zichtbaar worden in het echte leven van de kerk in toewijding aan de armen, de zieken en de lijdenden”. Ellen Ammann “heeft dit spoor begrepen”, benadrukte de aartsbisschop: “Spiritualiteit kan niet worden gescheiden van de taak om de wereld te veranderen.”

bron: erzbistum München

beeld: https://www.sueddeutsche.de/