Nieuwe Straatkrant

Sinds zijn aantreden heeft paus Franciscus onvermoeid in woord en daad een kerk bepleit die erop uittrekt en niet zelfgenoegzaam binnen haar muren blijft zitten. “De pastores moeten zijn als herders die naar de schapen ruiken, de kerk is als een veldhospitaal”, zijn uitspraken die zijn kijk op de kerk duidelijk maken.

De krant van het Vaticaan, L’Osservatore Romano, probeert daar steeds meer op aan te sluiten, zo  meldt de hoofdredactie. Eerder ontstond een maandelijkse uitgave van de Osservatore die zich speciaal op vrouwen richt. Het meest recente resultaat van dit streven is de uitgave van een maandelijkse straatkrant: L’Osservatore di strada, met een omvang van 12  pagina’s.
Natuurlijk legt de redactie een verband met de bijbeltekst Matteus 25 waar het gaat over juist concreet meeleven voor mensen aan de rand van de samenleving.

Maar, zo schrijft de hoofdredacteur: het schrijven is slechts de helft van het werk, de andere helft is hoe de lezer ermee omgaat en er zich door laat beïnvloeden.
Deze krant is, “geen afgewerkt product, maar wil een uitnodiging zijn, een oproep, die aansluit bij de oproep van paus Franciscus om anders te gaan denken over en anders om te gaan met deze groep mensen die amper meetellen… maar ‘wat je aan de minsten der mijnen hebt  gedaan”.

Bekijk de eerste uitgave van de L’Osservatore di strada

Bron: l’osservatore romano