‘Ieder draagt een naam’

Thomas More summer school, 2 en 3 september 2022 |

Deze summerschool heeft het personalisme als thema.
Het personalisme opent de ogen voor de waardigheid van de concrete persoon. In hun relatie met anderen en met de samenleving maken mensen elkaar tot persoon. Het personalisme toont hoe ontmoeting, communicatie en dialoog onmisbaar zijn.

Onder invloed van religie, literatuur en kunst heeft de filosofie van de afgelopen eeuw zich ontwikkeld in personalistische richting. Daardoor is steeds meer aandacht gekomen voor de eenmalige, unieke persoon en zijn onaantastbare waarde in relatie tot de gemeenschap. Maar de bevindingen van deze personalistische wending zijn nog nauwelijks doorgedrongen in het wetenschappelijk denken over samenleving, recht en politiek.

Het personalisme ontsluiert het gevaar van de altijd sluimerende tendens in recht en politiek om de persoon tot een onderdeel van het systeem te maken (nationalisme) en van een doorgeschoten juridisering en bureaucratisering (denk aan Toeslagenaffaire of de stikstofpolitiek).

Deze dagen van verdieping zullen helpen de consequenties te doordenken van een personalistische blik op mens en samenleving. Het raakt alle niveaus van ons mens-zijn: van persoonlijke betrekkingen met familie, collega’s, vrienden en onbekenden, tot en met de verhoudingen in de publieke sfeer.

Lees het volledige artikel en nadere gegevens

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *