Besluiten van de 4e Algemene Vergadering van de Synodale Weg

Stemapparaat voor synodedeelnemers

Samenvatting

Op de vierde plenaire vergadering van het Synodale Pad in Frankfurt namen de deelnemers verdere resoluties aan over hervormingen in de katholieke kerk. Dit zijn de belangrijkste inhoud en stemresultaten in één oogopslag.

In totaal bespraken de 200 afgevaardigden op de vierde synodale vergadering 8 papers van donderdag tot en met zaterdag, 14 waren oorspronkelijk gepland. In tweede lezing werden vier teksten aangenomen; een mislukte vanwege een blokkerende minderheid van bisschoppen. Drie teksten stonden in eerste lezing ter discussie en er is dus nog geen besluit over genomen, ook al maken de respectieve stemresultaten het mogelijk conclusies te trekken over de fundamentele aanvaarding van de respectieve punten van zorg.

Aangenomen
De nota over de rol van de vrouw in de kerk, de actietekst herwaardering homoseksualiteit, de actietekst over de basisdocument over werken in dienst van de kerk en de actietekst die de koers uitzet voor de oprichting van een nieuw landelijk advies- en bestuursorgaan werden aangenomen in de tweede lezing. In alle gevallen werd hiervoor de vereiste tweederdemeerderheid van de aanwezige afgevaardigden en een tweederdemeerderheid van de aanwezige bisschoppen verkregen.

De basistekst van het “Vrouwen”-forum behaalde een goedkeuringsscore van 91,92 procent onder alle afgevaardigden en 81,82 procent onder bisschoppen. Voor de actietekst herbeoordeling homoseksualiteit was de instemming respectievelijk 92,39 en 83,33 procent. Voor de actietekst over de basistekst over werken in dienst van de kerk was dat respectievelijk 95,63 en 93,33 procent. 92,78 procent van de afgevaardigden en 87,76 procent van de bisschoppen stemden voor de actietekst voor de oprichting van een synodale commissie.

Verworpen
De beleidsnota voor een liberalisering van de katholieke seksuele leer werd in tweede lezing verworpen. De tekst mislukte vanwege de blokkerende minderheid van de bisschoppen. Terwijl de vereiste tweederdemeerderheid van alle aanwezige synodeleden met 82,8 procent duidelijk werd behaald, kreeg het document geen tweederdemeerderheid van de bisschoppen. Hiervan stemden 33 (61 procent) voor de tekst, 21 tegen en drie onthielden zich van stemming.

Het forum over het priesterlijk leven plaatste in eerste lezing een tekst met de titel “Taboes wegnemen en normaliseren – stemmen over de situatie van niet-heteroseksuele priesters”: 90,56 procent van de deelnemers stemde hiervoor.

Het forum over seksualiteit heeft in eerste lezing een actietekst ingediend over “omgaan met genderdiversiteit”. 94,51 procent van de deelnemers was hier voorstander van.

Van het forum over de rol van de vrouw werd in eerste lezing gestemd over de actietekst “Proclamatie van het evangelie door vrouwen in woord en sacrament”. 91,37 procent van de leden van de synode steunde de krant.

De voorbereidende commissie over macht en gezag in de kerk heeft een tekst ingetrokken waarin de oprichting van synodale raden op diocees niveau voorlopig wordt voorgesteld. Het is nog niet besproken in de tweede lezing.

bron: synodaler weg.de/domradio

beeld: © Max von Lachner ( SW )

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *