Dr. Schelkens benoemd tot bijzonder hoogleraar Geschiedenis van het Hedendaagse Nederlandse Katholicisme


Tilburg University heeft dr. Karim Schelkens met ingang van 15 september 2022 benoemd tot bijzonder hoogleraar Geschiedenis van het Hedendaagse Nederlandse Katholicisme, voor een periode van vijf jaar. Deze leerstoel sluit aan bij de veranderende wereld van wetenschappelijk onderzoek naar de rol en impact van religie in twintigste-eeuws Europa. Schelkens vervult de functie vanuit het departement Bijbelstudie en Kerkgeschiedenis van de Tilburg School of Catholic Theology. De inrichting van de leerstoel werd mogelijk gemaakt door de Van den Tweel Foundation.

De leeropdracht behelst het Nederlands katholicisme als factor van grensoverschrijdende betekenis in de twintigste eeuw. Reeds voor de Tweede Wereldoorlog evolueerde de katholieke gemeenschap in Nederland van een gesloten hiërarchische gemeenschap met een opmerkelijke politieke, educatieve en culturele sprong tussen de oorlogen tot een open gemeenschap in dialoog, met impact van leken en clerici op Europees en zelfs mondiaal vlak.

De aandacht van Schelkens zal in het bijzonder uitgaan naar de veranderende identiteitsbepaling van Nederlandse katholieken in het verleden, en de wisselwerking tussen het landelijke en het internationale toneel. Daarbij is het Tweede Vaticaanse Concilie als wereldwijde game changer is een aandachtspunt, evenals de rol van Nederlanders (en vertegenwoordigers uit missielanden, Indonesië en de Nederlandse Antillen).

Schellekens is ook vicedecaan onderzoek aan de Tilburgse theologiefaculteit en gasthoogleraar aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven en sinds 2015 universitair hoofddocent religiegeschiedenis aan Tilburg University. Zijn boek over Johannes Willebrands staat momenteel op de longlist voor de Nederlandse Biografieprijs.

bron: Tilburg University

beeld: ps://www.tilburguniversity./stefboey

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *