Fontys beëindigt kerkelijke erkenning theologische opleidingen

Fontys Hogeschool wil de kerkelijke erkenning van haar bacheloropleidingen theologie en leraar godsdienst in zijn huidige vorm beëindigen. Dat betekent dat studenten van deze opleidingen bij het behalen van het bachelordiploma niet meer automatisch een kerkelijk baccalaureaat ontvangen. Het besluit om af te zien van de kerkelijke erkenning is genomen in goed overleg met de katholieke kerk. Er wordt gekeken naar een andere manier om de relatie tussen kerk en opleidingen vorm te geven.

Deze vorm van kerkelijke erkenning van de Fontys opleidingen dateert van 2010. De voorwaarden voor die samenwerking passen echter niet bij de toekomstvisie van de opleidingen en Fontys Hogeschool als geheel. Zo moet de aartsbisschop van de r.-k. kerk in Utrecht, kardinaal Eijk, in de huidige constructie als moderator vooraf goedkeuring geven aan het curriculum en het personeelsbeleid. Fontys en de kerk zijn het met elkaar eens dat deze vorm van samenwerking niet past bij de verdere, bredere ontwikkeling van de opleidingen.

Het college van bestuur van Fontys wil nu een samenwerking verkennen waarin de katholieke identiteit een keuzemogelijkheid is voor studenten, mede bepaald door de praktijkomgeving waarbinnen de student opereert. De bisschoppen kunnen dan achteraf toetsen of de opleiding voldoet aan de eisen die door de rooms-katholieke kerk worden gesteld.

Zittende studenten
Fontys hecht zeer aan een zorgvuldige omgang met medewerkers en studenten, in het bijzonder ook met diegenen die juist vanwege de kerkelijke erkenning voor de opleidingen bij FHTL gekozen hebben. Daarom worden de zittende studenten in de komende periode individueel bevraagd naar hun behoefte om met het kerkelijk baccalaureaat af te studeren. Aan de hand van deze inventarisatie wordt gekeken naar een nog te formuleren overgangsregeling voor zittende studenten.

Het voorgenomen besluit van Fontys moet nog worden goedgekeurd door haar eigen medezeggenschapsraad. Die buigt zich eind september over het voorstel.

Auteur: Erwin Hoeks

beeld: fontys

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *