Nieuwe president van de Wereldraad van Kerken

De Beierse evangelische bisschop Heinrich Bedford-Strohm krijgt een nieuwe functie in het centraal comité van de Wereldraad van Kerken (WCC). Donderdag jl. is hij in Karlsruhe tot voorzitter/moderator gekozen.

Volgend jaar loopt zijn termijn af als staatsbisschop in Beieren, nu wacht hem een nieuwe uitdaging. Heinrich Bedford-Strohm neemt een toppositie in in de mondiale oecumene. Dit kan nieuwe aandacht opleveren voor de Wereldraad van Kerken.

Dat na de Anglicaanse Keniaan Agnes Abuom, die sinds 2013 het ambt bekleedde met haar eigen charisma, ook een “oude blanke” en een gewijde bisschop een kans zou maken, bleek na de discussies in de Wereldraad van Kerken vorig jaar week zeker niet vanzelfsprekend. Tijdens de Algemene Vergadering werd duidelijk dat hij geïnteresseerd was in de functie.

Bewezen oecumene

Met Bedford-Strohm aan het roer zal de aandacht voor de koepelorganisatie, waartoe wereldwijd 350 kerken en kerkgemeenschappen behoren, in ieder geval in Duitsland weer toenemen. De voormalige raadsvoorzitter van de Evangelische Kerk in Duitsland (EKD) heeft goede banden met de media en de politiek en weet met zijn Facebook-aanwezigheid dingen die voor hem belangrijk zijn te pushen. De notoir financieel krappe Wereldraad van Kerken zal ook blij zijn om te zien dat dfe nieuwe voorzitter een kerk vertegenwoordigt die financieel sterk is op wereldschaal en die, ondanks al haar eigen bezuinigingen, het zich niet kan veroorloven het hoofdkwartier van Genève in de steek te laten.

De 61-jarige, past ook inhoudelijk goed in het profiel. Hij is een bewezen oecumenist, vooral als het gaat om praktische oecumenische samenwerking – en niet door uitgebreide schriftelijke verhandeling. De afgelopen jaren heeft hij zich voornamelijk ingezet om vluchtelingen in nood in de Middellandse Zee te redden, wat hem enige tegenstand heeft opgeleverd.

Bedford-Strohm, geboren in Memmingen, komt uit een familie van theologen. Zijn vader Albert Strohm was een protestantse predikant, zijn broer Christoph is kerkhistoricus in Heidelberg. Na twee semesters studeerde Heinrich rechten, geschiedenis en politicologie, ook theologie in Erlangen, Heidelberg en Berkeley. Daar ontmoette hij zijn vrouw, psychotherapeut Deborah Bedford; ze trouwden in 1985 en hebben drie volwassen zonen.

Voordat hij in 2011 tot bisschop van de Evangelisch-Lutherse Kerk in Beieren werd gekozen, was Bedford-Strohm sinds 2004 hoogleraar systematische theologie en hedendaagse theologische vraagstukken in Bamberg. Gastprofessoraten brachten hem naar New York en Stellenbosch in Zuid-Afrika – een “interface ” met de toekomstige algemeen secretaris van de Wereldraad van Kerken Jerry Pillay, een hervormde Zuid-Afrikaan.

Vriendschap met kardinaal Marx

Tijdens het Reformatiejubileum in 2016/17 was hij een van de hoofdrolspelers die er in belangrijke mate toe heeft bijgedragen dat dit herdenkingsjaar ook een oecumenisch succes was. Paus Franciscus bracht hulde aan hem tijdens een van de vele bijeenkomsten als een “man met een vuur in zijn hart”.
Hij is al vele jaren bevriend met de voormalige voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie, kardinaal Reinhard Marx, de aartsbisschop van München. Dikwijla verschenen ze samen en als het om politieke verklaringen ging, waren ze ook vaak synchroon.

Als WCC-moderator wil Bedford-Strohm twee doelen in het bijzonder nastreven: ten eerste jonge mensen erbij betrekken – en ten tweede, in het licht van “vreselijke verdeeldheid” wereldwijd, “het zout der aarde zijn door het anders te doen, andere manieren vinden om van de verharding – niet op basis van rotte compromissen, maar op basis van ons geloof in Jezus Christus, die een duidelijke richting heeft”.

Wereldraad van Kerken (WCC)
Ongeveer 350 christelijke kerken en communies uit meer dan 100 landen zijn aangesloten bij de Wereldraad van Kerken (WCC). De koepelorganisatie ziet zichzelf als forum voor uitwisseling en dialoog en als inspiratiebron voor de christelijke gemeenschappen in politiek, cultuur en samenleving.

bron: domradio/wcc

beeld: https://www.domradio.de//h_epd_00473535%281%29.jpg?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *