Priester, journalist en Kamerlid Herman Schaepman was meer dan zetbaas van de paus

Interview met Biografen Herman Schaepman in Trouw

Herman Schaepman was een groot emancipator van het katholieke volksdeel. Een biografie werpt nieuw licht op zijn rol als pausgezinde priester en journalist, en eigenzinnig politicus. ‘Hij was voor zijn tijd een progressief man.

Willem Pekelder12 september 2022

Voor een katholiek als Herman Schaepman was het een enerverende tijd. In 1870 blies de kerkelijke staat in Italië zijn laatste adem uit, werd de paus verbannen naar het Vaticaan en zag een nieuwe staatkundige eenheid het levenslicht: het koninkrijk Italië onder leiding van koning Victor Emanuel.

Schaepman, in 1844 geboren in het Overijsselse Tubbergen, promoveerde vlak voor die omwentelingen in Rome als theoloog. In een nieuwe biografie Een groot emancipator plaatsen schrijvers Ton Crijnen en Ina Herbers de priester, Tweede Kamerlid, journalist en dichter in zijn tijd, en maken ze tevens een sprongetje naar de 21ste eeuw: wat heeft de ‘doctor’, zoals zijn bijnaam luidde, ons nu nog te vertellen?

De vuistdikke biografie schetst Schaepman als een ultramontaan, een zeer pausgezinde katholiek. Tot gruwel van protestanten leek de Twentenaar de kerkvorst en God zelfs op één lijn te stellen. Wat de vraag oproept of Schaepman niet de zetbaas was van Rome?

Roomse gluiperd

In het Leidse appartement van Crijnen, oud-religieredacteur van Trouw, schetsen de auteurs een genuanceerd beeld. Ja, Schaepman was loyaal aan Rome, maar hij hield bij tijd en wijle ook voet bij stuk…..

lees het volledige interview in Trouw

lees ook een biografie bij kro-ncrv/katholiek

beeld: https://dominicanen.nl/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *