Allerzielen

Geschiedenis en betekenis

Waar blijven de doden in jodendom en christendom – de lotgevallen van hemel, vagevuur en hel.
In het vroege jodendom was er geen uitgewerkt verhaal over het lot van de doden. Deze gingen naar een onderwereld, de sheol, waar ze een schimmig leven leidden. Later in de tijd van de Makkabeeën (vanaf 200 v. Chr. ) en van het Nieuwe Testament en Talmoed ontstaat er een breder verhaal over
de doden. De rechtvaardigen gaan naar het paradijs, de tuin van Eden, waar zij Gods heerlijkheid aanschouwen. …..

Lees de volledige bijdrage

Cor Arends

Tot zijn pensionering was de auteur werkzaam als geestelijk verzorger bij Zon & Schild in Amersfoort, een instelling die specialistische hulp biedt aan mensen met psychische problemen in alle fasen van hun leven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *