Synode 2023

Intussen zijn de samenvattende verslagen van de diocesane gesprekken in het kader van de Synode 2023 naar Rome gestuurd.
Het samenvatten van al die verslagen is een kunst apart en in veel gevallen hebben de deelnemers het gevoel dat de bisschoppen die voor de samenvatting verantwoordelijk waren van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt om hun eigen visie te onderstrepen.

Interessant is om kennis te nemen van de ontwikkelingen in Engeland en Wales. Daar is een verband ontstaan met de titel Root and Branch, met wortel en tak.
Dit verband gaf eerder de zgn. Bristol verklaring, een visie op kerkvernieuwing.
Nu heeft Root and Branch de rapporten van de bisdommen van Engeland en Wales eens tegen het licht van de Bristolverklaring gehouden. Duidelijk wordt uit deze studie dat bovengenoemde neiging van bisschoppen om wel erg selectief samen te vatten, ook in Engeland speelt. Heel leerzaam en wat een monikkenwerk, als dit de kenmerken van het Synodeproces worden, kunnen we hoop hebben. Lees dit document.

Lees ook een artikel over Myriam Wijlens, de Nederlandse hoogleraar Kerkrecht in Erfurt. Zij nam deel aan een veertiendaagse ontmoeting in Frascati. De paus heeft haar benoemd tot adviseur bij de voorbereiding van de Synode 2023. Hier in Nederland heeft ze de afgelopen tijd deelgenomen aan bijeenkomsten en webinars over de Synode

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *