Verdere stap in het proces van de Synode

Op 27 oktober heeft het Vaticaanse secretariaat-generaal van de synode een werk- en oriëntatiedocument gepubliceerd voor de komende derde, continentale fase van de synode 2021-2024. Dit document heeft als titel: “Vergroot de ruimte in uw tent” (naar Jesaja 54:2). 
Het is het resultaat van synodale processen in de afzonderlijke bisdommen wereldwijd, wier ervaringen, vragen en problemenrapporten door de Bisschoppenconferenties werden samengevat en naar het Algemeen Secretariaat werden gestuurd. 

De voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie geeft in een persverklaring een samenvatting van het werkdocument, dat 40 pagina’s omvat. Deze samenvatting volgt hier.

Verslagen van de bisschoppenconferenties
Het initiatief van paus Franciscus om een ​​synodaal proces op gang te brengen dat erop gericht is de synodaliteit in de Kerk te versterken en nieuw leven in te blazen, heeft een grote weerklank gevonden in de verschillende plaatselijke Kerken. Van de 114 bisschoppenconferenties stuurden 112 rapporten naar Rome, net als de 15 oosterse katholieke kerken. Religieuze gemeenschappen, lekenverenigingen, 17 van de 23 afdelingen van de Romeinse Curie en vele individuele groepen namen ook deel. Ik vind het indrukwekkend dat ook bisschoppenconferenties uit landen waar oorlog en vervolging aan de orde van de dag zijn, zoals in Oekraïne of Haïti, zich hebben uitgesproken.

Dynamiek kwam op gang
Het werkdocument laat de verschillende stemmen van de universele kerk hun stem laten horen in originele citaten. Er wordt verslag gedaan van de ervaringen van de plaatselijke kerken, de moeilijkheden die men tegenkwam bij de totstandkoming van een synodale kerk, maar ook de vruchten die de synodale processen al hebben gebracht. Na slechts één jaar heeft dit synodale proces een dynamiek losgemaakt die heeft geleid tot een nieuw begrip van de waardigheid van alle gedoopten, tot een bredere medeverantwoordelijkheid van de gelovigen in de missie van de Kerk en tot een duidelijker beeld van de uitdagingen waarvoor we staan. in de wereldwijde kerktribune. Dus het synodale proces heeft de Kerk al veranderd.

Niemand uitsluiten, behoefte gehoord te worden
De centrale uitdaging van een synodale kerk is het ‘verlangen naar radicale inclusie’ (nrs. 11, 31 en hoger), die niemand uitsluit, en het verlangen naar participatie en medeverantwoordelijkheid van alle gedoopten, dat duidelijk tot uiting komt in alle delen van de universele kerk worden. De behoefte om gehoord te worden en vrijuit te kunnen spreken zonder te worden beoordeeld, wordt door iedereen gedeeld. Dit model van een synodale kerk gaat in tegen de sociale uitsluiting van groepen zoals armen, autochtonen, migranten, bejaarden, straatkinderen of de overlevenden van misbruik, wat vaak ook tot uiting komt in de kerk (vgl. nr. 40) . 
Het werkdocument stelt ondubbelzinnig dat op alle continenten een herwaardering van de rol van de vrouw in de kerk nodig is. Hoewel vrouwen de meerderheid vormen van degenen die het leven van de kerk overal ter wereld ondersteunen, zijn bijna alle leiders en besluitvormers mannen. Daarom wordt in veel delen van de kerk een actieve rol voor vrouwen in de bestuursstructuren van de kerk, hun ambt en een vrouwendiaconaat bepleit, en in een aantal plaatselijke kerken de wijding van vrouwen tot het priesterschap (vgl. nr. 64 ). 
Het werkdocument verwijst ook uitdrukkelijk naar de situatie van LHBTQ-mensen en mensen in partnerschappen van hetzelfde geslacht, die vaak afwijzing ervaren in de kerk (vgl. 39, 51). De berichten uit Zuid-Afrika en Lesotho spreken hier een duidelijke taal. Daarom wordt in veel delen van de kerk een actieve rol voor vrouwen in de bestuursstructuren van de kerk, hun ambt en een vrouwendiaconaat bepleit, en in een aantal plaatselijke kerken de wijding van vrouwen tot het priesterschap (vgl. nr. 64 ). Het werkdocument verwijst ook uitdrukkelijk naar de situatie van LHBTQ-mensen en mensen in partnerschappen van hetzelfde geslacht, die vaak afwijzing ervaren in de kerk (vgl. 39, 51). De berichten uit Zuid-Afrika en Lesotho spreken hier een duidelijke taal. Daarom wordt in veel delen van de kerk een actieve rol voor vrouwen in de bestuursstructuren van de kerk, hun ambt en een vrouwendiaconaat bepleit, en in een aantal plaatselijke kerken de wijding van vrouwen tot het priesterschap (vgl. nr. 64 ). Het werkdocument verwijst ook uitdrukkelijk naar de situatie van LHBTQ-mensen en mensen in partnerschappen van hetzelfde geslacht, die vaak afwijzing ervaren in de kerk (vgl. 39, 51). De berichten uit Zuid-Afrika en Lesotho spreken hier een duidelijke taal. die vaak afwijzing ervaren in de Kerk (vgl. 39, 51). De berichten uit Zuid-Afrika en Lesotho spreken hier een duidelijke taal. die vaak afwijzing ervaren in de Kerk (vgl. 39, 51). De berichten uit Zuid-Afrika en Lesotho spreken hier een duidelijke taal.

Nieuwe cultuur in de kerk
De talrijke rapporten die oproepen tot een nieuwe cultuur van respectvol samenleven tussen bisschoppen, priesters, religieuzen en leken, maar ook tussen de verschillende groepen, worden uitgebreid besproken in het werkdocument. Een synodale kerk vereist een overeenkomstige spiritualiteit, die tot in de viering van de liturgie moet worden gevoeld. Het verlangen naar participatie en gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle gedoopten moet echter ook leiden tot structurele veranderingen. Zoals het werkdocument uitlegt, spreken veel rapporten de verwachting uit dat kerkenraden niet alleen een adviserende functie moeten hebben, maar ook betrokken moeten worden bij besluiten en besluiten. Veel bisschoppenconferenties zien de geestelijke en structurele vernieuwing van de kerk als onlosmakelijk met elkaar verbonden….

Het werkdocument eindigt met een vooruitblik op de continentale fase van de Wereldsynode, die in het voorjaar van 2023 zal plaatsvinden. De Europese Vergadering komt van 5 tot 12 februari 2023 in Praag bijeen. Het wordt georganiseerd door de Raad van Europese Bisschoppenconferenties (Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae, CCEE); Priesters, religieuzen en leken zullen ook deelnemen.

tips:

Het document is momenteel beschikbaar in het Engels, Italiaans, Frans, Spaans en Portugees. De Engelse en Italiaanse versies zijn hieronder beschikbaar als downloadbare pdf-bestanden. De officiële Duitse vertaling zal medio november 2022 klaar zijn.

 De website van de Vaticaanse synode is beschikbaar op www.synod.va .

BESTANDEN

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *