‘Het leed raakt de zusters heel erg’

‘Dwangarbeid, psychische verwaarlozing en mishandeling’: Jaren na de aanklachten aan het adres van de zusters van de Goede Herder is er nu ook plaats voor verzoening. De betrokken partijen hebben onlangs – samen – een monument onthuld ter nagedachtenis aan de ‘meisjes’ van de Goede Herder. (foto)

‘Het monument is het resultaat van goed samenwerken,’ vertelt Hubert Janssen, directeur van de zustercongregatie van de Goede Herder. Ook de juridisch adviseur van de toenmalige meisjes noemt de onthulling van het monument ‘van grote waarde voor de vrouwen’. Het is vijf jaar geleden dat de eerste ‘meisjes’ elkaar opzochten. Zij wilden genoegdoening voor het leed dat hen als tieners was aangedaan in de internaten van de Zusters van de Goede Herder. Vanaf 1948 tot aan eind jaren zeventig werden zij door de regering uit huis geplaatst en in de tehuizen ondergebracht. Daar werden zij gedwongen te werken in wasserijen en naaiateliers. ‘Kinderdwangarbeid,’ vinden de vrouwen.

Schriftelijke excuses

In 2020 kregen de vrouwen, verenigd in stichting Kinderdwangarbeid Meisjes Goede Herder (KMGH) een vergoeding voor het leed en excuses van de overheid. Ook de zusters lieten toen schriftelijk hun excuses blijken. ‘Een beetje te makkelijk,’ vonden de vrouwen en hun juridisch adviseur professor Jan van Dijk die excuses. Van Dijks carrière richtte zich op een betere behandeling van slachtoffers van misdrijven. Hij richtte onder andere Slachtofferhulp Nederland op en was betrokken bij de bestrijding van mensenhandel op Europees niveau. Hij is heel nauw betrokken bij de zaak van de KMGH. ‘In eerste instantie wimpelde de overheid de zaak af, het zou met de commissie Deetman al behandeld zijn. Dat klopt niet: Hier is sprake van uitbuiting, juridisch valt dat niet onder kindermisbruik maar onder mensenhandel. En dat is al meer dan 100 jaar verboden in Nederland,’ aldus Van Dijk. ‘De publiciteit heeft ook de zusters diep geraakt,’ vertelt Janssen. Drie van de zusters leven nog, zij zijn 91, 92 en 103. ‘Het houdt ze met grote regelmaat bezig. Dat tegen al hun goede bedoelingen in, hun werk zo wordt verstaan, is verdrietig. Voor de meesten was dit hun levenswerk. Het leed van de vrouwen, dat tot vandaag doorwerkt, doet hen erg veel.’

lees het volledige artikel op de site van KNR

Dit verhaal is overgenomen uit het Nederlands Dagblad, de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Meer lezen? Ga naar www.nd.nl/abonnementen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *