Nieuw VN-akkoord erkent inheemse volken als beschermers van de natuur

Menselijke activiteiten zoals industriële landbouw en visserij bedreigen tot een miljoen planten-, insecten- en diersoorten met uitsterven, volgens een VN-rapport uit 2019. Inheemse gemeenschappen spelen een sleutelrol bij het beschermen van de natuur, aangezien hun land ongeveer 80% van de resterende planten- en diersoorten op aarde bevat.

Leiders van inheemse gemeenschappen zijn opgetogen over een belangrijke doorbraak in het mondiaal biodiversiteitspact dat tijdens de VN-top afgelopen december in Montreal werd goedgekeurd. De hoofddoelstelling om tegen 2030 ten minste 30% van de planeet te beschermen, omvat namelijk een uitdrukkelijke erkenning van de landrechten van de inheemse bevolking.
In de afgelopen decennia werden inheemse gemeenschappen soms van hun land verdreven, juist omdat het beschermde gebieden werden. De definitieve tekst die tijdens de top werd goedgekeurd, zou dergelijke problemen in de toekomst moeten helpen voorkomen, aangezien erin wordt benadrukt dat inheemse volkeren hun rechten op ‘duurzaam gebruik’ van natuurlijke hulpbronnen ‘op basis van gewoonte’ moeten kunnen uitoefenen.
Bron: IPS, 20 december 2022

beeld:https://www.greenpeace.org/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *