Pauselijke Gebedsintentie voor februari: “Parochies geen eliteclub”

Deze maandag, kort voor de reis van de paus naar Congo en Zuid-Soedan, werd de nieuwe video vrijgegeven over de intentie van de paus om te bidden. Voor de maand februari vraagt ​​Franciscus om gebed voor de parochies, plaatsen van gedeelde geloofservaring.
“Toegang gratis”: met een glimlach legt paus Franciscus in een nieuwe video uit wat hem na aan het hart ligt voor de maand februari: namelijk parochies die echte gemeenschappen vertegenwoordigen en waar mensen de gave van de sacramenten kunnen ontvangen.

Bekijk de video (Engels)
Bekijk de video (Duits)
Bekijk de video (Frans)

Plaatsen waar geloofservaringen worden gedeeld

“Soms denk ik dat we een bord ‘Entree gratis’ op de deur van de parochies moeten zetten”

Allereerst toont de video de gevel van een mooie maar lege parochiekerk; kort na dezelfde kerk maar deze keer vol mensen zodat het zijn ware schoonheid laat zien. Een herinnering dat de rijkdom van de Kerk niet in de prachtige gebouwen zit, maar in de mensen die er komen en zich er welkom voelen.Om te luisteren – de gebedsintentie van de paus

“Soms denk ik dat we een bord ‘Toegang gratis’ aan de deur van de parochie moeten hangen”, begint Franciscus zijn reflectie op deze gebedsopinie – en legt dan uit wat hij daar precies mee bedoelt:

“Parochies moeten dicht bij de mensen staan, onbureaucratische gemeenschappen waar de mens centraal staat en waar de gave van de sacramenten ontvangen kan worden.”

De beelden, die afkomstig zijn uit parochies over de hele wereld, tonen ontmoetingen, gesprekken, de distributie van hulpgoederen aan de meest behoeftigen, bezoeken aan bejaarden en zieken, parades en allerlei soorten evenementen die de smaak van de paus nieuw leven inblazen.

Dienstschool met open deuren

“We moeten allemaal de stijl van onze parochies heroverwegen”

Franciscus benadrukt ook vaak dat pastoors die hun ambt ‘volgens het boekje’ uitoefenen en niet beschikbaar zijn voor hun parochianen, hun taken niet uitvoeren zoals men mag verwachten van een priester die de leiding heeft over zijn parochie. Parochies moeten veeleer “weer scholen van dienstbaarheid en vrijgevigheid worden, waarvan de deuren altijd openstaan ​​voor de uitgeslotenen en voor de leden – voor iedereen”, benadrukt Franciscus. Het is belangrijk voor hem om te benadrukken dat de parochies geen “club voor enkelen” zijn die zelfs een “zekere sociale verbondenheid” kunnen uitstralen, maar veeleer plaatsen met een rijkdom van persoonlijke ontmoetingen, tussen mensen wier relaties steeds meer geïsoleerd raken en en tot virtuele ruimte beperkt blijven.

“Laten we alstublieft moedig zijn!” was het verzoek van de bisscvhop van Rome. “We moeten allemaal de stijl van onze parochies heroverwegen.”

In het bijzonder in deze maand februari kan men ook helpen met het gebed in de intentie van de paus: “Laten we bidden dat de parochies zich concentreren op wat hen verbindt met elkaar, met de Kerk en met God en zo steeds meer van geloof, broederschap en openheid worden vervuld voor hen die het het meest nodig hebben.”

bron: Vatican News

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *