Econoom Bob Goudzwaard zei het een halve eeuw geleden al: ‘Genoeg is genoeg’

INTERVIEW door Piet H. de Jong

Bob Goudzwaard: ‘Onbeperkte groei, dat kan niet waar zijn. Daar heb ik altijd weerstand tegen gevoeld. Niets is oneindig, behalve God.’ Hij kan zich die dag nog scherp voor de geest halen. ’De decaan van de economische faculteit kwam naar me toe om te vertellen dat er was gestemd over mijn benoeming op de leerstoel ‘Ethiek van de economie’. Men was tegen mijn komst. Het ging niet om politieke redenen, het ging om mijn wetenschappelijke opvattingen. Ik zou studenten in verwarring brengen. Dat is nogal een uitspraak, ik werd weggeblazen. 

Mijn boeken waren in de bibliotheek van de economische faculteit niet te vinden. Die afwijzing vond ik moeilijk te aanvaarden. Toch werd ik in 1971 hoogleraar aan de Vrije Universiteit, ik werd verbonden aan de faculteit sociale wetenschappen. ….

‘Mijn proefschrift, uit 1970, ging over het beprijzen van schaarse goederen, zoals het bedreigde milieu. Veel aandacht kregen ook de publicaties Schaduwen van het groeigeloof en Kapitalisme en vooruitgang, uit 1976. Een halve eeuw na het bezoek van de decaan aan mij worden de ideeën en opvattingen die ik verdedigde breed opgepakt en worden ze óók aan de VU onderwezen.’ 

Hebt u dan wel eens de neiging te roepen: zie je nu wel, ik had toch gelijk? 

‘Nee, dat eigenlijk niet. Wel was ik vervuld van ongeduld dat het thema van de bedreigde schepping onvoldoende werd opgepakt door anderen. Ik herinner me dat mijn leerboeken aan de Nederlandse Economische Hogeschool (voorloper van de Erasmus Universiteit, red.) te Rotterdam, uitgingen van onbeperkte menselijke behoeften. Dat vond ik merkwaardig, zelfs aanstootgevend. Er komt een tijd dat je zuinig moet zijn op alles wat geschapen is. Die overtuiging heb ik meegekregen vanuit mijn christelijke opvoeding. 

Onbeperkte groei, dat kan niet waar zijn. Men had die theorie nodig om de economie vrij baan te geven. De idee erachter is dat de schepping oneindig is. Daar heb ik altijd weerstand tegen gevoeld. Niets is oneindig, behalve God. Wel is er ruimte genoeg voor alle mensen op deze aarde, ook als er miljarden mensen op aarde leven. 

Ik denk aan wat de apostel Paulus schrijft in zijn eerste brief aan Timoteüs, hoofdstuk 6. Wees tevreden met je voedsel en je kleren en onderdak; zo niet, dan verval je in schadelijke begeerten. Het onderscheid dat in die tekst wordt gemaakt tussen echte behoeften en schadelijke begeerten is de oorsprong van de economie van het genoeg.’

Lees het volledige interview in het Nederlands Dagblad

Profiel

Bob Goudzwaard is op 4 maart 1934 te Delft geboren. Na zijn studie werd hij medewerker bij het wetenschappelijk bureau van de ARP, een van voorlopers van het CDA. Voor het CDA schreef hij in 1977 het eerste verkiezingsprogramma, ‘Niet bij brood alleen’. Hij zat van 1967 tot 1971 voor de ARP in de Tweede Kamer. Goudzwaard groeide later bij zijn partij vandaan en richtte zich op zijn wetenschappelijke loopbaan als hoogleraar economie aan de Vrije Universiteit. Ook was hij medeoprichter van het instituut voor milieuvraagstukken en voorzitter van het Christelijk Ecologisch Netwerk. Met zijn vrouw Riny Goudzwaard-van Helden kreeg hij vier kinderen.

bron: Nederlands Dagblad

beeld: bp.blogspot.com groundmotive.net

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *