Franciscus tot zijn medebroeders van DRC en Zuid-Soedan: “de wereld gaat regelrecht naar de afgrond”

Als de paus een land bezoekt, heeft hij ook altijd een gesprek met zijn Jezuïetische medebroeders. Zo ook toen hij onlangs de Demokratische Republiek Congo en Zuid Sudan bezocht. De Vaticaanse Nieuwsdienst heeft nu een samenvattend verslag van dat gesprek gepübliceerd met interessante details. De paus deelde met tientallen plaatselijke jezuïeten zijn grootste zorgen over de oorlogszuchtige drift in de wereld en de noodzaak van een synodale aanpak om het milieu te beschermen. Conflicten, de wreedheid van geweld, de bescherming van natuurlijk erfgoed, het kwaad in de Kerk en corruptie zijn enkele van de thema’s die paus Franciscus ter sprake bracht en afspraken in de agenda van zijn apostolische reizen.

door Antonella Palermo – Vaticaanstad

Tijdens het gesprek kreeg de kwestie van verzoening en gerechtigheid – een van de voorkeursopties van de Sociëteit van Jezus – veel aandacht. “Hier is het conflict, de strijd tussen facties, sterk aanwezig. Maar laten we onze ogen openen voor de wereld: de hele wereld is in oorlog”, verklaarde de paus, herinnerend aan de conflicten in Syrië, Jemen, Birma en Oekraïne. Zal de mensheid de moed, de kracht of zelfs het vermogen hebben om terug te keren?” vraagt ​​François, bitter opmerkend dat “we recht op de afgrond af stevenen. […] Sorry dat ik het zeg, maar ik ben een beetje pessimistisch” .

Wapenproductie en honger in de wereld

“Vandaag lijkt het erop dat het grootste probleem de productie van wapens is. De honger in de wereld neemt niet af en we blijven wapens maken […]. En laten we het niet hebben over atoomwapens! Ik geloof nog steeds in een gesprek op grond van argumenten” , benadrukte de paus. Impliciet gaf hij zo uiting aan de hoop op een diplomatiek initiatief.

Terugkerend naar zijn ontmoeting met de slachtoffers van het geweld, geeft Françiscus toe dat hij geraakt was door de getuigenissen die hem werden verteld en door de “onvoorstelbare wreedheid” jegens onschuldige mensen. Hij hekelde “een heidense oorlogscultuur, waarbij het aankomt op het aantal wapens dat men bezit” .

Bescherming van de Congostroom

De paus stond uitgebreid stil bij de milieuproblematiek, met al zijn economische gevolgen, toegespitst nu op het stroomgebied van de Congorivier en zijn tropische bossen, de tweede groene long van de planeet na de Amazone, bedreigd door ontbossing, vervuiling, intensieve en illegale uitbating. Op de vraag over de mogelijkheid van een synode over deze regio zoals die voor de Amazone, reageert Franciscusmet een pleidooi voor synodale inzet van de locale bisschoppenconferentie.

De kerk is geen multinationale spiritualiteit

Wat liturgische kwesties betreft, spreekt Franciscus waardering uit voor de Congolese ritus, “een kunstwerk, een meesterwerk, het is niet een bewerking, maar een poëtische en creatieve realiteit” . Hij keert dan terug naar het beeld van de Kerk als een veldhospitaal en nodigt ons uit om niet te vervallen in de lelijkheid van autoritarisme, “spiegel van een samenleving die gekwetst is door wereldsgezindheid en corruptie” . “De kerk is geen multiculturele spiritualiteit. Kijk naar de heiligen! Genees, genees de wonden die de wereld leeft! Mensen dienen !” voegde Franciscus toe, “het werkwoord ‘dienen’ is erg ignatiaans. “Heb lief en dien” is het motto van de Ignatius. Ik wil een dienstbare kerk” .

De paus en de jezuïeten ontmoetten elkaar tijdens zijn reis naar Zuid-Soedan

De paus en de jezuïeten ontmoetten elkaar tijdens zijn reis naar Zuid-Soedan

Voorbereidingen gaande voor de verjaardag van het Concilie van Nicea – paasdatum

De paus kijkt vooruit naar 2025, het jaar van de 1700ste verjaardag van het eerste Concilie van Nicea. Hij vermeldt dat er voorbereidingen gaande zijn met Patriarch Bartholomeus om het “als broeders” te vieren , in de hoop overeenstemming te bereiken over de datum van Pasen. Ook snijdt hij nogmaals het onderwerp berusting aan. Hij vindt niet dat het aftreden van pausen iets normaals moet worden: “Benedictus XVI had de moed om dat te doen omdat hij vanwege zijn gezondheid niet verder wilde. Dit staat momenteel niet op de agenda. Ik geloof dat het ambt van de paus ad vitam is. Ik zie geen reden waarom het niet zo zou zijn’.

Afrika heeft niet-corrupte politici nodig

“Afrika moet groeien en niet worden uitgebuit” is de droom die de paus koestert voor het continent. “Afrika heeft politici nodig die goed zijn, slim, die hun land laten groeien. Politici die zich vooral niet laten misleiden door corruptie. Politieke corruptie laat geen ruimte voor de groei van het land, het vernietigt het” , gaf hij als boodschap mee aan zijn jezuïetenbroeders.

bron: en beeld: Vatican News en Vatican Media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *