Het veranderende gezicht van de Aziatische missie

Aziatische katholieken worden missionair, niet alleen door het werk dat ze geërfd hebben voort te zetten, maar het ook uit te breiden. Ze nemen hun roeping op om het evangelie aan alle mensen te verkondigen. Er is nu een e-book verschenen met 10 hoofdverhalen van een aantal van deze mannen en vrouwen. Ze vertellen over hun werk, motivatie, geloof en hoop.

Vaticanum II bevestigde dat zending de roeping is van de hele Kerk, van elke christen afzonderlijk. Het goede nieuws van Gods liefde delen is te belangrijk om alleen op een deel van het volk van God te vertrouwen.

Met dit in het achterhoofd hebben verslaggevers en redacteuren van UCA News een continentbrede verkenning voorbereid van een belangrijke trend in de kerk,  The Changing Face of Asian Mission, het veranderende gezicht van de Aziatische Missie.

Toen westerse zendelingen voor het eerst naar Azië kwamen, richtten ze hun aandacht op het opbouwen van lokale kerken. Op sommige plaatsen richtten ze zelfs christelijke dorpen op om het gemeenschapsgevoel te bevorderen.
Nu is wat eens een vloedgolf van westerse missionarissen naar Azië was, afgenomen tot een straaltje, en kerken die ooit predikanten voor Aziatische katholieken leverden, kijken nu naar Azië om hun eigen tekort aan geestelijken te lenigen.

Aziatische geestelijken, religieuzen en leken, die ooit afhankelijk waren van westers personeel, theologie, structuren, architectuur en geld, hebben nu pastorale verantwoordelijkheden van hen overgenomen.

Nu worden de katholieken in Azië zendeling, niet alleen door het werk voort te zetten dat ze hebben geërfd, maar ook om het uit te breiden. Ze gaan verder dan het pastorale, dat gericht is op het innerlijke leven van de gemeenschap, naar zending, evangelische outreach om het evangelie met iedereen te delen door woord, daad en aanbidding .

Of het nu in hun thuisland is of in ‘verre velden’, Aziatische katholieken nemen hun roeping op om het evangelie aan alle mensen te verkondigen.

Deze serie verhalen (in het Engels) introduceert enkele van deze mannen en vrouwen, hun werk, hun motivatie, hun geloof en hun hoop.

U kunt dit e-book bestellen

bron en beeld: UCAnews

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *