Theoloog Julia Knop: scherpe kritiek op het katholieke hervormingsproces

De meest gevoelige plek voor bisschoppen is macht

Na het einde van het “Synodale Pad” bekritiseerde de Erfurtse theoloog Julia Knop scherp de resultaten van het driejarige hervormingsproces. Er gaat geen genezende werking van uit voor het probleem van misbruik in de katholieke kerk.

Na het einde van het “Synodale Pad” bekritiseerde de Erfurtse theoloog Julia Knop scherp de resultaten van het driejarige hervormingsproces van de katholieke kerk in Duitsland. Er is met name geen genezende werking op het probleem van misbruik in de kerk. “Op het neuralgische punt waar de genezing daadwerkelijk kon beginnen, weigerden de bisschoppen de synodale weg te bewandelen: ze lieten niets toe dat hun macht komen zou kunnen aantasten”, zei Knop maandag tegen de “Kölner Stadt-Anzeiger”.

De 47-jarige dogmaticus was zelf lid van de 230 man sterke synodale vergadering, die van 9 tot 11 maart voor de vijfde en laatste keer bijeenkwam in Frankfurt am Main. Het meest gevoelige gebied voor de bisschoppen is macht, hun eigen privileges, hun eigen rol in het systeem. “Dat alles mag helemaal niet in het geding komen. En elke poging om dat te doen roept onmiddellijk hun verdedigingsreflex op”

Geen stap achteruit is al een stap vooruit

Een hervormingsresolutie voor meer medezeggenschap van leken werd van de agenda van de synodale vergadering in Frankfurt gehaald wegens massaal verzet vanuit de gelederen van de bisschoppenconferentie. Met het oog op de rol van de vrouw in de katholieke kerk zei Knop dat de resoluties die hierover zijn genomen niet verder gaan dan de status van de jaren zeventig. “De katholieke ellende is dat geen achteruitgang vandaag al vooruitgang is.”

De synodale vergadering had met een grote meerderheid besloten dat de bisschoppen in Rome het diaconaat van de vrouw, d.w.z. het laagste niveau van wijding, moesten bepleiten, maar niet ook de priesterwijding. “Nog defensiever, nog zwakker kan bijna niet”, aldus Knop. Ze beschreef de uitsluiting van vrouwen van de gewijde bedieningen als “discriminerend en zeer onrechtvaardig”.

De stemmen van het synodale pad in één oogopslag

Tijdens de vijfde en laatste plenaire zitting van het Synodale Pad in Frankfurt (9-11 maart) werden resoluties aangenomen over hervormingen in de katholieke kerk. In totaal bespraken de 210 afgevaardigden van donderdag tot en met zaterdag tien papers. Acht teksten werden in tweede lezing aangenomen. Eén tekst is voor verdere behandeling verwezen naar de nog op te richten synodecommissie. Een tekst heeft de eerste lezing doorstaan ​​en is dus nog niet definitief beslist.

bron: domradio.de
Lees ook een andere waardering van de Synodale Weg

beeld: https://www.uni-erfurt.de/fileadmin/Verwaltung/Hochschulkommunikation/Presse_News_

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *