Wat corona deed met de vorm van kerkdiensten

‘Van een scherm kun je niet eten’ |

 

door Aaldert van Soest |

Het Nederlands Dagblad deed onderzoek onder ruim 750 kerken. Ontwikkelingen die al in de lucht hingen, zoals digitalisering in de kerk, lijken door de coronaperiode versneld te zijn. Op de vraag of corona gezorgd heeft voor liturgische vernieuwingen, antwoordt een kwart van de respondenten met ‘ja’. Bij doorvragen blijkt op bepaalde punten zelfs nog een grotere groep te kiezen voor andere vormen in de dienst. 

Een gewijzigde viering van de sacramenten wordt het meest genoemd (40 procent). Het gaat met name om het avondmaal. Veel (protestantse) gemeenten zijn overgestapt naar kleine bekertjes in plaats van een gezamenlijke beker. Andere stapten af van de viering aan een tafel. En in weer andere gemeenten worden brood en wijn nu uitgedeeld, waardoor de gemeenteleden niet meer door de kerk hoeven lopen. 

Vaker een YouTube-lied of een solozanger in de kerk, avondmaal in kleine bekertjes, een digitale collecte en minder handdrukken. De coronatijd heeft gezorgd voor blijvende veranderingen in kerkdiensten.

Veel veranderingen zijn rechtstreeks terug te voeren op het besmettingsgevaar van het coronavirus. Zo worden er minder handen geschud. In de ene gemeente betreft dit handen schudden met de voorganger, in de andere gaat de onderlinge vredegroet niet meer gepaard met fysiek contact. Ook gaat er op veel plekken geen collectezak meer door de banken.

‘Het avondmaal draait in eerste instantie om gevoed worden, en van een scherm kun je niet eten.’ Al met al is er minder ‘lijfelijkheid’ in de vieringen, en dat komt mede doordat corona nog niet voorbij is, denkt Marcel Barnard, hoogleraar liturgiewetenschap aan de Protestantse Theologische Universiteit.

beeld: https://www.rkkerk.nl/Enschot_StCaecilia/ RamonMangold

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *