Continentale fase WereldSynode: een ‘kairos’ voor vernieuwing van de Kerk

Het was geen gemakkelijke dag voor de afgevaardigden van de Continentale Vergadering van de Synode voor Afrika als het ging om het onderscheiden van prioritaire kwesties voor de Kerk in Afrika toen de bijeenkomst ten einde liep.

Door Andrew Kaufa smm

De synodale weg kan moeilijk zijn, maar is absoluut noodzakelijk. Tussen broers en zussen ontstaan ​​soms moeilijke gesprekken. Dit was de ervaring van velen als het ging om het onderscheiden van prioritaire kwesties voor de kerk in Afrika. De stemming in de aula van het De Leopol Hotel in Addis Abeba kan zelfs als gespannen worden omschreven op zaterdagmiddag, toen de afgevaardigden opnieuw bijeenkwamen om het ontwerp-document van de Afrika-synode goed te keuren.

Familie van God in Afrika

Zuster Esther Lukas Jose Maria had de afgevaardigden eerder gewaarschuwd door te zeggen: “Op dit moment moeten we niet denken als ik, maar als één kerkfamilie van God in Afrika. We hebben nog niet het stadium bereikt van wat er gedaan moet worden, behalve luisteren naar elkaar en naar de Heilige Geest. Dit is wat wij zullen aanbieden als Kerk in Afrika. En prioriteit betekent het belangrijkste, niet alles. Aangezien we 15 groepen hebben, willen we 15 prioritaire gebieden die we terugbrengen tot vijf,” vervolgde ze.

Prioriteit geven aan transversale onderwerpen

Maar het kiezen van een paar prioriteiten uit vijftien bleek een uitdaging. Voor het faciliterende team van de zaterdagmiddagsessie was het een drukte van jewelste om de vergadering naar consensus te leiden over de acht onderwerpen.
Na veel luisteren, bracht een synthese van de bijdragen van de vijftien werkgroepen uiteindelijk de volgende prioriteitsgebieden naar voren voor de Kerk in Afrika:

1. Gezinspastoraat die zich richt op hedendaagse uitdagingen zoals echtscheiding, verbroken huwelijken en hertrouwen, electieve en indirecte alleenstaande ouders.

2. Verdieping van de Afrikaanse culturele waarden zoals reeds verankerd in het concept van de Kerk als familie van God sinds de eerste Afrikaanse synode in 1995, zonder minachting voor de leer van de Kerk.

3. Aandacht voor de Afrikaanse gemeenschapscultuur zoals die tot uiting komt in filosofieën als Ubuntu, Ujamaa, Indaba en Palaver waar medeverantwoordelijkheid en subsidiariteit sleutelbegrippen zijn.

4. Toewijding aan de strijd tegen de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen die vaak leidt tot oorlogen en sociale conflicten op het continent.

5. Het bevorderen van liturgische vernieuwing voor actieve deelname van de gelovigen aan de richtlijnen van de goddelijke eredienst.

6. Vorming van het volk van God waarbij de notie van inclusiviteit wordt benadrukt als een manier om synodaliteit in kerkelijk bestuur te bevorderen.

7. Bevordering van de inclusie van vrouwen, jongeren en alle groepen van het volk van God die zich gemarginaliseerd voelen.

8. Ecologische rechtvaardigheid en rentmeesterschap als een manier van leven, een synodale verandering om de ecologische crisis aan te pakken.

Een Kairos-moment

 Het is de eerste samenkomst, een Kairos voor vernieuwing van de Kerk in Afrika. Het was een moment om te studeren, maar ook om de synodaliteit te beleven. Het was een moment om het familiegevoel van God in Afrika te ervaren. Het was een moment om naar elkaar te luisteren, om te luisteren naar de Heilige Geest over de delicate kwesties die het Afrikaanse continent aangaan. Het is een synodale vergadering om onze missie hier in Afrika wederzijds te vernieuwen”, merkte een van de aanwezige kardinalen op.

Nu de Afrikaanse continentale fase voorbij is, gaat het synodeproces verder op wereldwijd niveau. Misschien was er niet genoeg tijd om hardnekkige kwesties uit de weg te ruimen, zoals religieus ideologisch extremisme dat in opkomst is en een bron van grote zorg voor de kerk en de bevolking van Afrika.

En het hoogtepunt van de sluiting van de continentale synodale vergadering was de eucharistieviering in de katholieke parochie Saint Gabriel op zondag 5 maart 2023.

bron: vatican news

beeld: https://www.vaticannews.va/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *