De Synodale Weg houdt vast aan het katholieke priesterschap

“De kerk heeft priesters nodig” |

Een grote meerderheid van de deelnemers aan de laatste beraadslagingen van de Synodale Weg houden vast aan de katholieke traditie wat het priesterschap betreft. Een grote meerderheid van de synode stemde voor de bijbehorende basistekst. Deze tekst zegt o.m. “Om deze boodschap (van de heiligheid van God) te verkondigen, heeft de kerk priesters nodig.” Het is de taak van de priesters om het goddelijk mysterie over te brengen. De sacramentele dienst van het gewijde ambt behoort “tot het ‘wezen’ van de katholiek”.

Grote meerderheid keurt basistekst goed

De eerste tekst die tijdens deze plenaire vergadering werd aangenomen, kreeg een meerderheid van meer dan 88 procent van de in totaal 201 uitgebrachte stemmen. Van de bisschoppen stemde 77 procent voor; 93 procent van de vrouwen en verschillende deelnemers stemden ja.

De tekst waarschuwt dat de “diepe betekenis van het sacramentele priesterschap” alleen kan worden verstaan als de “bepaalde kenmerken die dit beroep tot nu toe hebben gevormd” worden losgelaten. De theologisch veeleisende tekst gaat uitvoerig in op de vraag wat het gewijde priesterschap in de katholieke kerk onderscheidt van het algemene priesterschap van de gelovigen. De tekst zegt: “Afgezien van zijn sacramentele handelingen verschilt het priesterlijke bestaan ​​niet van dat van alle gelovigen.” En verder: “Deze dienst aan het volk van God rechtvaardigt geen hogere waardigheid of heiligheid (…) In de Kerk is geen gerechtvaardigde plaats voor superioriteit van de een boven de ander op grond van functies waartoe men geroepen is.”.

Tekst spreekt zich uit tegen klerikalisme

De tekst spreekt zich daarmee uit tegen het zogenaamde clerikalisme, dat wordt beschouwd als een van de oorzaken van seksueel misbruik in de kerk. In de kwestie van het verplichte celibaat en de eventuele toelating van vrouwen tot het priesterschap pleit de tekst voor verder onderzoek. Daarin staat onder meer: ​​”Het gevaar bestaat dat de celibataire levenswijze tot isolement voert als het tekenkarakter van deze levenswijze door grote delen van Gods volk niet langer wordt herkend en ondersteund.”

Het debat over de basistekst getiteld “Het bestaan van de priester vandaag” veroorzaakte veel controverse op eerdere synodale vergaderingen omdat het de fundamentele vraag opriep naar de betekenis van het priesterschap in de katholieke kerk.

bron: domradio.de

beeld: synodaler weg/ Maximilian von Lachner

1 Comment

  1. priester zijn rechtvaardigd geen hogere waardigheid of heiligheid, nog superioriteit…priesterschap is een roeping die in alle nederigheid en dankbaarheid dient geleeft te worden.
    zoals een ouder respect en ontzag bij zijn kind verdiend, zo verdiend een priester dit ook in zijn kerkgemeenschap. Zoals een ouder gaandeweg leert om een verantwoordelijke ouder te zijn van zijn kinderen zo leert een priester doorheen zijn priesterschap om een goed priester re worden(want dat ben je nog niet bij de wijding)..wisselwerking is hierbij zeer leerrijk en nuttig! wat in de kerk en ook in gezinnen soms te weinig gebeurt…een ouder of priester die zich kwetsbaar kan opstellen en in wisselwerking gaat, doch in zijn functie verantwoordelijkheid neemt zal als Meester steeds leerling blijven…

    wat het celibaat betreft, celibaat moet een vrije keuze zijn! gedwongen celibaat doet deze celibateiren vervreemden van het “echte” leven…
    getrouwde priesters zouden veel meer leren rekening houden met een naaste als hij een partner heeft waar hij dagdagelijks kan bij oefenen en leren in vrede en liefde leven…ook ouder zijn is een leerrijke levensles die de celibatair priester wordt ontnomen…allemaal niet nodig!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *