Kardinaal Marx: ‘val niet terug in oude denkwijze’

“Synodaliteit is moeilijk en vermoeiend”

Kardinaal Reinhard Marx uit München waarschuwt ervoor niet terug te vallen in oude denkwijzen na de afronding van het project voor de hervorming van het synodale pad. “Het gaat er niet om het oude schema opnieuw te gebruiken dat de bisschop moet beslissen.” Aldus de aartsbisschop van München en Freising afgelopen weekend tijdens de plenaire voorjaarsvergadering gehouden van de Diocesane Raad van Katholieken, het hoogste lekenorgaan in het aartsbisdom. Marx voegde eraan toe: “Synodaliteit is moeilijk en inspannend en arbeidsintensief. We zijn nog lang niet klaar om te zeggen dat we een synodale kerk zijn.”

Synodale commissie is logisch

Marx vervolgde met te zeggen dat het een “redelijke oplossing” zou zijn om een ​​synodale commissie op te richten na de eerdere beraadslagingen van het synodale pad. Het orgaan moet een synodale raad voorbereiden als permanent orgaan voor gezamenlijk overleg en besluitvorming door bisschoppen en leken in Duitsland.

Marx voegde eraan toe dat er tegelijkertijd moet worden nagedacht over hoe beraadslagingen en beslissingen in de afzonderlijke bisdommen kunnen plaatsvinden. Het is belangrijk dat de commissies met elkaar netwerken. Het mag niet zo zijn dat onderwerpen “hier en daar besproken worden zonder dat deze instanties met elkaar praten”.

Lees verder over verschillende waarderingen van de Synodale Weg:

Oostenrijke bisschoppen: Laat je niet in het nauw drijven

Bisschop Wilmer: Sommige resoluties gingen niet ver genoeg

Curiekardinaal:ik geloof in de redelijkheid van de bisschoppen

bron: domradio.de

beeld: © Maximilian von Lachner, der Synodaler Weg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *