De Vonk

Maak eens kennis met een van de instellingen voor maatschappelijke activering: De Vonk, in Tilburg.

De Vonk wil zich concentreren op kwetsbare mensen in onze samenleving. Het gaat daarbij gaat om het vinden, inspireren, binden en toerusten van vrijwilligers en beroepskrachten die zich willen buigen over sociale vraagstukken en stil willen staan bij de ontwikkelingen in de samenleving die leiden tot sociale uitsluiting, armoede en het vastlopen van kwetsbare mensen. En dat doen we omdat we vinden dat we samen verantwoordelijkheid moeten dragen voor een meer sociale samenleving.

De ambitie van De Vonk is dat het zowel gaat om de ondersteuning van de individuele personen als om het bewust worden en het omdenken van maatschappelijke structuren die sociale uitsluiting, armoede en onrecht in de hand werken.

De Vonk onderscheidt zich op vier kerntaken: het verzorgen van maatschappelijk activeringswerk, het functioneren als kenniscentrum op het gebied van armoede en sociale uitsluiting, het optreden als onafhankelijke ketenpartner en het opzetten en uitvoeren van projecten.

De Vonk gaat met vrijwilligers en beroepskrachten in gesprek om te kijken welke perspectieven er zijn op een goed leven en een rechtvaardige samenleving. Daarbij speelt het denken over sociale vraagstukken en de inspiratie die gehaald wordt uit het christelijk geloof, een rol van betekenis. Vanuit deze inspiratie worden vrijwilligers en professionals, ook als ze niet uit deze traditie komen, door De Vonk geactiveerd om zich in te zetten voor een rechtvaardige samenleving. Het samen zoeken naar de zin in het werk is onderdeel van de maatschappelijke ondersteuning.

Lees meer op de website van De Vonk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *