Schade Oost-Europa door arbeidsmigratie

De Oost-Europese hulporganisatie Renovabis waarschuwt om de effecten van arbeidsmigratie op de landen van herkomst niet uit het oog te verliezen. De emigratie van arbeiders veroorzaakt in veel landen grote sociale schade. Dat betoogde Thomas Schwartz, CEO van Renovabis, donderdagavond tijdens een paneldiscussie in Hannover.

De theoloog haalde het voorbeeld van Roemenië aan. Ongeveer 50 procent van alle artsen die daar de afgelopen 20 jaar zijn opgeleid, is naar West-Europa en vooral naar Duitsland gekomen. Het land krijgt echter niets terug voor de opleidingskosten. “Het is een erg eenzijdige winst- en verliesrekening waarin wij de winnaars zijn.”

Volgens Schwartz steunt de hulporganisatie opleidingsprojecten in de getroffen landen en probeert ze met onderwijswerk corrupte systemen in het maatschappelijk middenveld te overwinnen. Het doel is dat arbeidsmigratie niet uit noodzaak gebeurt, maar uit vrije keuze.

Behandel gastarbeiders met respect

Tegelijkertijd riep Schwartz op om de gastarbeiders in de zorg of landbouw in dit land met respect te behandelen “omdat zij diensten verlenen die wij zelf niet meer kunnen of willen leveren”. Mensen hebben vaak veel onrecht meegemaakt in hun thuisland. “We hebben de morele plicht om ze te laten zien dat het hier beter kan.” Dit is de enige manier waarop mensen kunnen zien dat Europa een verschil maakt.

Het motto van het evenement in de Verdi-Höfen in Hannover was “Gebruikt en weggegooid!?”. Het vond plaats als onderdeel van de landelijke Renovabis Pinkstercampagne, die dit jaar in het bisdom Hildesheim van start gaat. Ze wil aandacht vragen voor de problematiek van arbeidsmigratie. Onder de deelnemers waren de voorzitter van het Centraal Comité van Duitse katholieken, Irme Stetter-Karp, het Nedersaksische parlementslid Volker Meyer (CDU) en de directeur van Caritas in het Roemeense aartsbisdom Alba Julia, Andras Marton.Renovabis

Renovabis is de jongste van de zes katholieke wereldkerkelijke hulporganisaties in Duitsland. Het werd in maart 1993 opgericht door de Duitse bisschoppen op voorstel van het Centraal Comité van Duitse katholieken (ZdK). Sindsdien is er elk jaar een landelijke campagne van enkele weken. Het eindigt op Pinksterzondag met een collecte in de katholieke diensten in Duitsland.

De Latijnse naam van de hulporganisatie gaat terug op een bijbelpsalm en betekent “Gij zult vernieuwen”.

Over de situatie in Nederland:

lees tweede-advies-aanjaagteam-bescherming-arbeidsmigranten

NOSuitzending

bron: domradio

beeld: shutterstock

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *