Eenzaamheid onder jongeren

Uit een enquête onder 7.000 Nederlanders blijkt dat in 2021 gevoelens van eenzaamheid in alle leeftijdsgroepen zijn toegenomen. De toename bij jongeren is het meest opvallend. Waar voorheen vooral ouderen zich eenzaam voelden, ervaren jongeren tussen 15 en 25 jaar in 2021 het meest emotionele eenzaamheid van alle leeftijdsgroepen. Dat betekent dat zij een hechte band met anderen missen, zich in de steek gelaten voelen of leegte om zich heen ervaren.

Impact van coronacrisis

In 2021 zei 14 procent van de jongeren tussen 15 en 25 jaar zich sterk emotioneel eenzaam te voelen. In 2019, vlak voor het begin van de coronacrisis, was dat nog 8 procent. Deze grote toename maakt de gevolgen van de coronacrisis voor jongeren duidelijk. De coronapandemie en bijbehorende maatregelen hebben volgens het CBS een negatieve impact gehad op gevoelens van eenzaamheid onder jongeren.

Aanpak van eenzaamheid

Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Maarten van Ooijen heeft de vervolgaanpak ‘Eén tegen eenzaamheid 2022-2025’ gepresenteerd. Het kabinet trekt de komende vier jaar in totaal 40 miljoen euro extra uit om eenzaamheid tegen te gaan onder Nederlanders in alle leeftijdsgroepen. Met het extra geld worden maatschappelijke initiatieven ondersteund en worden gemeenten aangemoedigd om een lokale aanpak eenzaamheid te starten en langdurig voort te zetten.

Oog voor jongeren

‘We denken vaak dat eenzame jongeren geen sociale contacten hebben, maar ook jongeren met een groot sociaal netwerk kunnen zich eenzaam voelen’, zegt Maartje van Dijken van het Nederlands Jeugdinstituut. ‘Dit komt bijvoorbeeld doordat ze een negatief zelfbeeld hebben. Oplossingen aanbieden is daarom maatwerk. Soms is dat het ontmoeten van anderen of lotgenoten, soms heeft een jongere meer baat bij het versterken van sociale vaardigheden. Het is belangrijk dat alle opvoeders om jongeren heen oog hebben voor deze jongeren. We moeten er als samenleving voor elkaar zijn en jongeren vragen wat zij nodig hebben.’

Bron: CBS, Ministerie van VWS

Meer informatie

Bericht CBS 

externe link

lees meer over de situatie in Amerika

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *