“Vertrouwen in de kerk verdwenen”

Hans Zollner sj: kerk is niet langer ethisch en moreel kompas

Geen ethisch kompas meer

Volgens pater Hans Zollner heeft de katholieke kerk haar functie als ethisch en moreel kompas verloren. De kerk is niet langer een belangrijk moreel instituut waar de samenleving als geheel zich door laat leiden.

Dat zei de kinderbeschermingsexpert (voormalig hoofd van de Vaticaanse Commissie voor de bescherming van minderjarigen) in een interview met het Berlijnse tijdschrift “Cicero”. Toen het misbruikschandaal bekend werd, verloor ze kerk veel vertrouwen. Het verlies van vertrouwen hangt “niet alleen of niet in de eerste plaats af van het misbruik zelf”, zei Zollner. Maar wat mensen helemaal niet accepteren, en wat ze terecht toeschrijven aan een gebrek aan geloofwaardigheid, is het systematisch in de doofpot stoppen van misbruik door bisschoppen, vicaris-generaal en personeelsmanagers.

Lees het bericht over kindermisbruik in de staat Illinois (VS)

Geen exclusief katholiek probleem

Tegelijkertijd benadrukte hij dat er geen statistisch bewijs was dat er meer misbruikers waren onder katholieke priesters of medewerkers van de katholieke kerk dan in andere instellingen. Voor hem is het daarom oneerlijk om te beweren dat een celibataire levensstijl of homoseksueel gedrag bij de katholieke geestelijkheid heeft geleid tot meer misbruik door priesters.

Seksualiteit is niet uitsluitend een sociale constructie

Daarnaast is het volgens de kinderbeschermingsexpert in tegenspraak met het christelijke mensbeeld dat seksualiteit uitsluitend een sociale constructie is. Een dergelijk concept van gender draagt ​​bij aan het volledig onderschatten van de menselijke lichamelijkheid, zei hij. Niet alles is open en vrij te kiezen.

Zollner stelde een evenwichtige benadering voor van de extreem ideologisch geladen populistische noties van links of rechts. Dit omvat de bevinding dat 99,95 procent van de mensen biologisch mannelijk of vrouwelijk is. Zollner zei: “We hebben weer een centrale positie nodig in het sociale en politieke debat.” Ook de katholieke kerk moet zich hiervoor inzetten, hoe moeilijk het op dit moment ook is.

bron: domradio.de

beeld: https://omnesmag.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *