GOUDEN HANDEL, SLAVERNIJ IN SURINAME EN OP CURAÇAO

GEPUBLICEERD OP DOOR GEERT VAN DARTEL

De laatste jaren groeit in ons land de aandacht voor het trans-Atlantische slavernijverleden. De niet-aflatende inzet van nazaten van slaafgemaakten en historisch onderzoek hebben de weg gebaand naar de historische excuses die premier Rutte op 19 december 2022 aan nazaten van slaafgemaakten namens de regering uitsprak. Ook voor kerken ligt hier de uitdaging om de reikwijdte van dit belaste verleden onder ogen te zien. Kerken uit Europa waren vaak deel van het systeem van slavernij. In 2013 zette de Raad van Kerken met een verklaring over de medeverantwoordelijkheid van kerken en theologie een belangrijke stap. Dit jaar krijgt dat in verschillende activiteiten een vervolg. Maar bewustwording en besef van het verleden en de doorwerking daarvan in de generaties daarna vergt meer dan rapporten, studies en verklaringen. Daarvoor zijn verhalen nodig die de geschiedenis invoelbaar maken. Literatuur speelt daar een rol in.

Al in 2012 schreef Kees Uittenhout (1951), grafisch vormgever en schrijver, een roman over de slavernij in Suriname en op Curaçao. Met het oog op de herdenking in 2023 dat 150 jaar geleden feitelijk een einde kwam aan de slavernij, bracht uitgeverij Elikser een geheel herziene versie van deze roman uit. Het is een meeslepend verhaal dat zich afspeelt aan de einde van de 18e en het begin van de 19e eeuw.

Het verhaal begint in Middelburg waar Lucas Geluck, een 11-jarige jongen, bij een brand zijn beide ouders en zijn zusje Eline verliest…..

Lees verder op de site van de Raad van Kerken Nederland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *