Mislukt de Synodale Weg in Duitsland wegens financiële problemen?

Crisisscenario’s voor de volgende bisschoppenvergadering

Of en hoe de Synodale Weg van de katholieke kerk in Duitsland zal worden voortgezet, lijkt nu een financiële vraag te zijn. Een blik op de financiële situatie. Zal het op de volgende vergadering van de katholieke bisschoppen keihard gespeeld gaan worden? Een reguliere vergadering van de Permanente Raad is gepland voor 19 en 20 juni in Berlijn. Het bestaat uit alle 27 Duitse diocesane bisschoppen en moet baanbrekende beslissingen nemen, vooral van financiële aard.

In de aanloop gaan geruchten over een naderend einde voor de voortzetting van het proces van hervorming van de Synodale Weg. Er zitten in ieder geval diepe scheuren in de bisschoppenconferentie die wellicht niet meer gedicht kunnen worden. Met onvoorziene gevolgen.

Hoe gaat het vanaf hier?

In het synodale traject bespraken bisschoppen en leken in Duitsland sinds december 2019 in verschillende rondes hervormingen als gevolg van de misbruikschandalen. Het ging om meer controle over de bisschoppelijke macht, vrouwenrechten en het adequaat omgaan met de diversiteit van genderidentiteiten. Dat proces van gezamenlijk overleg en besluitvorming moet via een tussenstap in de vorm van een synodale commissie in 2026 leiden tot een permanente synodale raad.
Maar er zijn nog veel vraagtekens.
Het is lastig om het zo in te steken dat het verenigbaar is met het canoniek recht, zodat het Vaticaan het project uiteindelijk niet stopzet. De 74 commissieleden zijn benoemd, inclusief alle 27 diocesane bisschoppen – als ze daadwerkelijk deelnemen.

Er was ook een grote meerderheid onder de bisschoppen voor de stappen waartoe op de synodale weg was besloten. In september 2022 stemde 88 procent van hen voor de vorming van de synodale commissie. 

De financiële beslissing werd uitgesteld

Hooggeplaatste autoriteiten in Rome hebben herhaaldelijk scherpe kritiek geuit, wat bisschoppen die bereid zijn te hervormen niet onberoerd heeft gelaten. Een financiële beslissing over personele en materiële middelen voor de synodale commissie werd in april uitgesteld.

Bätzing hoopt op een goede oplossing

Of het mogelijk zal zijn deze openstaande vragen medio juni zodanig te verduidelijken dat een unanieme oplossing tot stand kan worden gebracht, is nauwelijks in te schatten. Er wordt echter gezegd dat er achter de schermen intense diplomatieke activiteit is.

Bisschop Georg Bätzing (midden) tijdens de vijfde synodale vergadering / © Maximilian von Lachner (SW)
Bisschop Georg Bätzing (midden) tijdens de vijfde synodale vergadering/ © Maximilian von Lachner ( SW )

In een digitale conferentie van zijn diocesane raad pleitte bisschop Franz Jung van Würzburg ervoor om indien nodig meer tijd te nemen en Rome erbij te betrekken. Maar hij liet in het midden of dat zou lukken. Andere bisschoppen, onder wie conferentievoorzitter Georg Bätzing, zijn er demonstratief van overtuigd dat er een goede oplossing komt.

bron: domradio.de

beeld: © Max von Lachner ( Synodaler Weg) )

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *