‘Het synodale proces is de doos van Pandora’

Vóór de Wereldsynode bewapenen extreem conservatieven zich

In oktober gaat de Wereldsynode de hete fase in. Aartsconservatieve katholieken zijn fel gekant tegen het project van de paus. Met een nieuw boek maken zij reclame voor hun argumenten en delen zij uit tegen het Duitse synodale pad.
Het bedreigt niets minder dan de vernietiging van de katholieke kerk. Dat is tenminste hoe vertegenwoordigers van de aartsconservatieve en traditionalistische vleugel van deze kerk het portretteren. Ongeveer zes weken voordat de belangrijkste fase in het belangrijkste project van paus Franciscus begint, bewapenen bekende Franciscus-tegenstanders zich met argumenten in een boek om zo opnieuw verdeeldheid te zaaien tegen het Duitse synodale hervormingsproces.

Een conferentie uit dezelfde hoek zou de onderwerpen ‘Deep Church’, ‘Deep State’ en ‘Big New Start’ ook op complottheoretische wijze moeten behandelen.

Explosieve kracht achter het thema van de synode

Aanleiding voor de doemscenario’s is de door Franciscus in 2021 uitgeroepen wereldsynode, waarvoor in oktober een eerste plenaire centrale vergadering in het Vaticaan zal plaatsvinden. Het onderwerp van de synode – ‘synodaliteit’ – heeft in eerste instantie waarschijnlijk niemand echt van zijn stuk gebracht. Intussen is echter duidelijk welke explosieve kracht er schuilgaat achter de technisch effectieve formule van de ‘Synode over Synodaliteit’: de ongeveer 350 deelnemers moeten onder meer praten over hoe de kerk omgaat met LGBTQ-kwesties, over gewijde kantoren voor vrouwen en het celibaat.

Synodaal proces als ‘doos van Pandora’

“Er is een plan onderweg om de Heilige Moederkerk te hervormen”, waarschuwen auteurs Jose Antonio Ureta uit Chili en Julio Loredo de Izcue uit Peru in hun onlangs verschenen boek The Synodal Process is Pandora’s Box. Als dit ‘plan’ volledig ten uitvoer zou worden gelegd, zou het de fundamenten van de Kerk omver kunnen werpen.

De auteurs identificeren twee gevaren: de wereldsynode zou de kerkelijke hiërarchieën kunnen omkeren en nieuwe rechten kunnen verlenen aan mensen die volgens de katholieke leer in zonde leven, zoals homoseksuelen. Beiden brengen Ureta en Loredo de Izcue dicht bij ketterij.

In hun boek, dat is opgedeeld in 100 vragen en antwoorden, beantwoorden ze een aantal suggestieve vragen met een duidelijk ‘ja’, bijvoorbeeld of synodeaanhangers op zoek zijn naar mazen in de wet om relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht onder het kerkelijk recht te legitimeren.

Ze krijgen steun van curiekardinaal Raymond Leo Burke, een uitgesproken criticus van Franciscus. ‘Synodaliteit en het bijvoeglijk naamwoord synodaal zijn slogans geworden waarachter een revolutie aan het werk is om het zelfbegrip van de Kerk radicaal te veranderen’, schrijft Burke in het voorwoord van het boek uitgegeven door de American Association for the Defense of Tradition, Family and Private Property. TFP) wordt uitgegeven.

Paus bekritiseert ‘achterlhaalde ideologie’

Eén van de leiders van de moederorganisatie TFP, opgericht in 1960, is de Braziliaanse politicus en publicist Plinio Correa de Oliveira (1908-1995). Hij verwierp de hervormingen van het Tweede Vaticaans Concilie heftig en had goede contacten met de stichter van de traditionalistische Broederschap van Sint Pius, Marcel Lefebvre.

In Duitsland zegt TFP dat het “te maken heeft met de morele crisis die de overblijfselen van de christelijke beschaving doet schudden”. De waarden traditie, familie en eigendom vormen “een beschermende muur tegen de marxistische, socialistische en communistische ideologie”.

Paus Franciscus zelf richtte zich tegen de uiterst conservatieve oppositie tegen de Wereldsynode. Tijdens het gebruikelijke gesprek met leden van de jezuïetenorde begin augustus in Lissabon verklaarde hij de oorlog aan niet bij naam genoemde conservatieve katholieke groeperingen in de VS.

De paus beschuldigde hen ervan een achterhaalde ideologie op een goed georganiseerde manier in de Kerk te willen verspreiden. Daarmee herhaalde hij zijn visie van een kerk die niemand uitsluit en specifiek transgenders als getroffenen noemt.

Vervolgens zei hij zaterdag met het oog op de Wereldsynode tegen journalisten: ‘We hebben onze deuren geopend, het voor iedereen mogelijk gemaakt om mee te doen en met alle suggesties rekening gehouden. Samen willen we bouwen aan een kerk waarin iedereen zich thuis voelt. en waar niemand wordt uitgesloten (…) Er zijn geen eerste, tweede en derde klasse katholieken.” Beide toespraken klonken als een reactie op de groeiende kritiek vanuit het conservatieve kamp in de aanloop naar de Wereldsynode.

Het Duitse synodale pad als bijzondere bedreiging

TFP en de auteurs van het nu verschenen boek hebben zich vooral gericht op het synodale hervormingsproces van de katholieke kerk in Duitsland. “Dit pad concentreert en doet de meest extreme eisen van de Duitse progressieven herleven”, schrijven Ureta en Loredo de Izcue. Het proces is elitair maar invloedrijk.

In feite heeft het Vaticaan tot nu toe de eisen van het synodale pad verworpen, bijvoorbeeld voor de oprichting van synodale raden. Niettemin schilderen de TFP-auteurs het zwart: gezien de extreme ideeën uit Duitsland zouden op de wereldsynode luie compromissen kunnen worden gesloten, in de trant van “Vrouwen mogen geen priester worden, maar daarvoor zullen we het celibaat afschaffen”.

De auteurs benadrukken dat geen enkel voorstel van de Synodale Weg ten uitvoer mag worden gelegd. Anders zou het niet langer gaan over de heilige, katholieke en apostolische kerk gesticht door Jezus Christus.

Keer op keer verwijzen Ureta en Loredo de Izcue naar de Duitse curiekardinaal Gerhard Ludwig Müller, die Franciscus in 2017 uit zijn functie als opperbewaker van het geloof in het Vaticaan heeft afgezet. “Ze dromen van een andere kerk die niets met het katholieke geloof te maken heeft”, zei Müller afgelopen oktober in een interview met de katholieke omroep EWTN over aanhangers van de Wereldsynode.

“Ze willen dit proces misbruiken om de katholieke kerk een andere kant op te sturen – en niet alleen in een andere richting, maar ook richting de vernietiging van de katholieke kerk.”

Conferentie kort na de Vaticaanse bijeenkomst in Rome

Momenteel prijkt de naam van kardinaal Müller ook op uitnodigingen: hij zal optreden als een van de hoofdsprekers op het tweedaagse ‘Rome Life Forum’. De ‘strategieconferentie’ vindt plaats kort na de centrale Vaticaanse bijeenkomst in Rome. De Wereldsynode dreigt ketterse leringen over het gezin te formaliseren, aldus organisator Life Site News, een conservatief katholiek onlineportaal dat is voortgekomen uit de Canadese anti-abortusbeweging.

Volgens Life Site News wil de conferentie “het kwaad van de Deep Church en de Deep State” en hun betrokkenheid bij de “Great Reset Agenda” laten zien. Het idee dat geheime elites in de staat en de kerk de macht willen grijpen, komt duidelijk uit het rijk van de samenzweringsverhalen.

Misschien kan juist kardinaal Müller bijdragen aan het objectiveren van het debat: hij zal aanwezig zijn op de centrale vergadering van de Wereldsynode in het Vaticaan – omdat paus Franciscus hem persoonlijk als deelnemer heeft benoemd.

bron: domradio

beeldhttps://restkerk.files.wordpress.com / kardinaal Müller

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *