Paus Franciscus: Vervolg op Laudato si’ verschijnt op 4 oktober

Paus Franciscus kijkt vooruit naar het seizoen van de schepping, dat begint op 1 september met de Wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping en eindigt op de feestdag van Sint Franciscus van Assisi, 4 oktober, en kondigt de publicatie aan van een vervolg op “Laudato si’.”

Door Vatican News

Kies de kant van de slachtoffers van milieu-onrecht

“Op die datum ben ik van plan een aansporing te publiceren, een tweede Laudato si”, zei de paus. “Laten we ons aansluiten bij onze christelijke broeders en zusters in de toewijding om voor de schepping te zorgen als een heilig geschenk van de Schepper.”

Deze opmerkingen van de paus van woensdag vatten de kern samen van zijn Boodschap voor de Werelddag van de Schepping, die in mei openbaar werd gemaakt:

“Het is noodzakelijk om de slachtoffers van milieu- en klimaatonrechtvaardigheid te steunen en ernaar te streven een einde te maken aan de zinloze oorlog tegen ons gemeenschappelijk huis, die een verschrikkelijke wereldoorlog is. Ik dring er bij jullie allemaal op aan om te werken en te bidden dat het weer vol leven zal zijn.”

Het overheidsbeleid transformeren

In de Boodschap zegt de paus dat we moeten besluiten “ons hart, onze levensstijl en het publieke beleid dat onze samenlevingen regeert te transformeren.” Hij onderstreepte opnieuw het onderwerp van de ecologische bekering en de noodzaak om de schepping niet langer te beschouwen als een object dat uitgebuit moet worden, maar als een realiteit die beschermd moet worden ‘als een heilig geschenk van onze Schepper’. In deze boodschap wijst de paus op de noodzaak om “het publieke beleid te transformeren dat onze samenlevingen regeert en de levens van jonge mensen vandaag en morgen vormgeeft.”

Paus Franciscus benadrukte tevens het belang van synodaliteit en sprak de hoop uit dat “we in dit seizoen van de schepping, als volgelingen van Christus op onze gedeelde synodale reis, mogen leven, werken en bidden, zodat ons gemeenschappelijke huis weer vol leven zal zijn.”

bron: vatican news

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *