Paus Franciscus hekelt het ‘fanatisme van de onverschilligheid’

Bij zijn bezoek aan Marseille deed paus Franciscus opnieuw een krachtige oproep om migranten te verwelkomen: “Europa staat nu voor een beschavingskeuze.” Op de hoogten van Marseille, in het zuiden van Frankrijk, strekt de zee zich uit zover het oog reikt. Het monument ter nagedachtenis aan de op zee verdwaalde zeelieden en migranten staat daar, aan de voet van de Notre-Dame de la Garde. De gedenksteen wordt bekroond door een groot Camargue-kruis, dat het traditionele kruis en een anker combineert. (foto)

Door Loup Besmond de Senneville voor La Croix International (in Marseille) | Frankrijk

In dit opvallende landschap richtte paus Franciscus een nieuwe krachtige oproep op de eerste dag van zijn reis naar Marseille op 22 september, uitkijkend op de zonovergoten Middellandse Zee, waarin nog steeds elke dag migranten verdrinken.
“Te veel mensen, die conflicten, armoede en milieurampen ontvluchten in hun zoektocht naar een betere toekomst, vinden in de golven van de Middellandse Zee de ultieme afwijzing. We staan ​​op een kruispunt, aan de ene kant is er broederschap (…) aan de andere kant, onverschilligheid, die de Middellandse Zee doet bloeden. Het is óf de cultuur van menselijkheid en broederschap, óf de cultuur van onverschilligheid – ieder voor zich. Al te dikwijls is deze prachtige zee een enorme begraafplaats geworden.”

Te midden van religieuze leiders uit Marseille van alle religies en denominaties hekelde de paus krachtig zowel de ‘wrede mensenhandel’ als het ‘fanatisme van onverschilligheid’ tegenover degenen die Europa proberen te bereiken. “Mensen die het risico lopen te verdrinken wanneer ze op de golven worden achtergelaten, moeten worden gered”, donderde hij na een moment van stille reflectie, zichtbaar ontroerd.
” In zijn toespraak herhaalde de paus de gevoelens die hij aan het begin van zijn pontificaat had geuit. Het was alsof hij de oproep die hij in de zomer van 2013 op Lampedusa had gedaan, wilde hernieuwen. Op dit kleine eiland bij Sicilië had de nieuw gekozen paus kritiek geuit op de onverschilligheid van de wereld ten opzichte van migranten. Maar deze oproep, die in 2016 en 2021 tweemaal werd herhaald in een Grieks vluchtelingenkamp op Lesbos, heeft nooit echt gehoor gevonden.

“Natuurlijk zijn er moeilijkheden bij het verwelkomen, beschermen, bevorderen en integreren van mensen,” gaf de katholieke leider toe. Maar het belangrijkste criterium kan niet het behoud van de eigen welvaart zijn, maar eerder het behoud van de menselijke waardigheid. Nieuwkomers moeten niet als last worden gezien, maar eerder als broeders en zusters. Het is een plicht van de mensheid, het is een plicht van de beschaving!” Een duidelijke boodschap aan de politieke autoriteiten van landen die migrantenboten laten wegdrijven of de acties van organisaties als ‘SOS Méditerranée’ verhinderen, waarvan de vertegenwoordigers op de eerste rij zaten.
“Hij is het enige staatshoofd van dit formaat dat op deze manier pleit”, zegt Fabienne Lassale, plaatsvervangend algemeen directeur van deze seculiere organisatie. “Hij roept voortdurend op tot broederschap; ondertussen worden er in Europa voortdurend barrières opgeworpen.”

“Ik ben blij om degenen te zien die de zee op gaan om migranten hier te redden. Vaak wordt hun de toegang ontzegd; dit zijn daden van haat tegen onze broeders”, voegde Franciscus toe, verwijzend naar de eisen die de Italiaanse regering soms oplegt aan reddingsoperaties, zoals het bevel om boten in de haven te houden.

Heeft de paus tijdens zijn toespraak gekeken naar Véronique Dembélé, oorspronkelijk uit Mali, die in 2018 in Frankrijk aankwam en aandachtig luisterde? “Ik hoop dat hij de Franse autoriteiten zal blijven oproepen om migranten met waardigheid te verwelkomen”, legde ze uit. Voor haar is de paus een ‘drager van hoop’.

“Ontmoeting of confrontatie”
Franciscus wees Europa op zijn historische verantwoordelijkheden . Hij riep de landen van het Oude Continent op om het niet alleen bij woorden te laten, maar ook om ‘actie te ondernemen’ om mannen en vrouwen te helpen ‘die als onderhandelingstroef worden behandeld, op gruwelijke wijze gevangen worden gezet en gemarteld’. Marseille, en zelfs heel Europa, staat nu op een kruispunt, omdat het de keuze heeft tussen ‘ontmoeting of confrontatie’.

Voor Franciscus hadden zich ongeveer honderd mensen verzameld, die zich allemaal inzetten voor het verwelkomen van migranten. Bij hen vond de toespraak van de paus vooral op deze vrijdagavond weerklank. “Migranten confronteren ons met een persoonlijke beslissing, namelijk dat we ons in beweging moeten laten komen, zoals het Evangelie ons voortdurend uitnodigt”, legt Philippe Collet uit, diaken van het bisdom Nice, een andere stad in Zuid-Frankrijk, die verantwoordelijk is voor migrantenpastoraal. “De paus stelt ons voor een beschavingskeuze”, zegt Valérie Régnier, voorzitter van de Sant’Egidio-gemeenschap in Frankrijk. “Hoe reageren we op de nood van migranten die bij ons aankloppen? Het is een feit. Gastvrijheid is een spirituele keuze.”

Loup Besmond de Senneville  is  correspondent voor het Vaticaan bij La Croix en reist met paus Franciscus mee voor het pauselijke bezoek van vrijdag en zaterdag aan Marseille.

Read more at: https://international.la-croix.com/news/religion/in-france-pope-francis-denounces-the-fanaticism-of-indifference-towards-migrants/18388

beeld: la croix de Camargue ( photo Pierre Paul du vendredi 14 octobre à Notre … vuesdemarseille.skyrock.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *