Paus tijdens wake: Moge God de synode de “gave van luisteren” schenken

Tijdens een oecumenische gebedswake aan de vooravond van de Algemene Vergadering van de Synode zegt paus Franciscus dat de waarheid “geen luide kreten nodig heeft om de harten van mensen te bereiken.”

Door Joseph Tulloch voor Vatican News

De gelovigen – die afkomstig zijn uit het hele spectrum van denominaties, en waartoe ook de hoofden van veel christelijke kerken behoren – zijn bijeengekomen om de komende Algemene Vergadering van de Synode aan de Heilige Geest toe te vertrouwen.
In zijn toespraak, gehouden tegen het einde van de wake, mediteerde paus Franciscus over het onderwerp stilte, waarbij hij in het bijzonder de nadruk legde op drie waarden die vandaag de dag voor christenen gelden.

Stilte en Gods stem

“Stilte”, zo begon de paus, “ligt aan het begin en het einde van het aardse bestaan ​​van Christus. Het Woord, het Woord van de Vader, werd ‘stilte’ in de kribbe en aan het kruis, in de nacht van de geboorte en in de nacht van zijn lijden. God lijkt de stilte te verkiezen boven “geschreeuw, roddels en lawaai. Wanneer hij aan de profeet Elia verschijnt, verschijnt God niet in de wind, aardbeving of vuur, maar met een ‘zachte, stille stem. De waarheid, heeft immers geen luide kreten nodig om de harten van mensen te bereiken.
Om deze reden, zei hij, moeten ook wij, als gelovigen, onszelf bevrijden van zoveel lawaai om zijn stem te kunnen horen. Want alleen in onze stilte weerklinkt zijn woord.”

Stilte en het leven van de Kerk, Stilte en christelijke eenheid

Een laatste aspect van stilte, zei de paus, is “dat zij essentieel is voor de reis naar christelijke eenheid. Dit komt, omdat stilte “fundamenteel is voor gebed, en de oecumene begint met gebed en is zonder gebed onvruchtbaar. Dus hoe meer we ons samen in gebed tot de Heer wenden, hoe meer we voelen dat Hij het is die ons zuivert en ons verenigt, voorbij onze verschillen.”

Conclusie

Paus Franciscus beëindigde zijn toespraak met een gebed dat we “opnieuw mogen leren zwijgen: luisteren naar de stem van de Vader, de roep van Jezus en het zuchten van de Geest. Laten we vragen, dat de synode een kairós van broederschap mag zijn, een plaats waar de Heilige Geest de Kerk zal zuiveren van roddels, ideologieën en polarisatie’, en mogen we, net als de magiërs, weten hoe we als kerk moeten aanbidden, in de zekerheid dat hoe dichter we bij Christus zijn, des te meer verenigd we onder elkaar zullen zijn.”

beeld: https://www.vaticannews.va/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *