Liveblog Wereldsynode

Sint Pietersplein bij de openingsviering

synode geopend • ronde tafels en hoogtechnisch vernuft

door Hendro Munsterman in het Nederlands Dagblad

 Vanaf begin oktober vindt in Rome een historische bisschoppensynode plaats als onderdeel van een drie jaar durend proces waarmee paus Franciscus de Rooms-Katholieke Kerk wil vernieuwen. Vanuit Rome en Nederland doet het ND verslag.

In oktober 2021 opende paus Franciscus een drie jaar durende synode over de vernieuwing van de wereldwijde Rooms-Katholieke Kerk. Op 4 oktober 2023 gaat deze de derde en beslissende fase in.
In oktober 2021 opende paus Franciscus een drie jaar durende synode over de vernieuwing van de wereldwijde Rooms-Katholieke Kerk. Op 4 oktober 2023 gaat deze de derde en beslissende fase in.beeld nd

Kort overzicht

  • In het Vaticaan is op woensdag 4 oktober de derde en laatste fase geopend van de synode waarmee paus Franciscus de Rooms-Katholieke Kerk wil vernieuwen.
  • Paus Franciscus waarschuwde de synodevaders en -moeders voor ‘menselijke strategieën, politieke berekeningen of ideologische gevechten’. Hij roept hen op tot dialoog en eenheid. ‘We zijn hier niet voor een parlementaire vergadering of een hervormingsplan.’
  • Kardinaal Burke en conservatieve katholieken hebben op de vooravond van de synode op twee minuten van het Vaticaan een tegenmanifestatie georganiseerd.
  • Bij de opening Paus Franciscus: ‘geen kerk zijn die van binnen verdeeld en hard van buiten is’‘We hebben geen behoefte aan menselijke strategieën, politieke berekeningen of ideologische gevechten’, zegt Franciscus in zijn preek tot de synodeleden op het Sint-Pietersplein. ‘We zijn hier niet voor een parlementaire vergadering of een hervormingsplan. We zijn hier om samen op weg te zijn.’ Volgens de paus raakt de kerk ook ‘te midden van de soms turbulente golven van onze tijd niet ontmoedigd’. Daarom ‘zoekt ze geen ideologische achterpoortjes, barricadeert ze zich niet achter verworven overtuigingen, geeft ze niet toe aan gemakkelijke oplossingen en laat ze haar agenda niet dicteren door de wereld’. Franciscus citeert paus Johannes XXIII, die in 1962 het Tweede Vaticaans Concilie opende met deze woorden: ‘De kerk mag nooit wegkijken van de heilige erfenis van waarheid die ze heeft ontvangen. Maar ze moet ook kijken naar de huidige tijd, die nieuwe situaties en nieuwe levensvormen met zich meebrengt en nieuwe wegen opent.’Jezus nodigt de kerk volgens de paus uit ‘een kerk te zijn die de uitdagingen en problemen van vandaag niet tegemoet treedt met een geest van verdeeldheid en conflict’. De belangrijkste taak van de synode is volgens Franciscus: ‘onze blik opnieuw op God richten, een kerk zijn die met barmhartigheid naar de mensheid kijkt, een kerk die verenigd en broederlijk is, die luistert en in dialoog is, die zegent en bemoedigt, die helpt wie de Heer zoekt, die wegen opent om mensen kennis te laten maken met de schoonheid van het geloof’. Want volgens Franciscus is een kerk die God ‘in het middelpunt heeft staan niet verdeeld van binnen en hard van buiten’.

Lees het vervolg van dit blog (wordt iedere dag geactualiseerd)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *