Voorzitter Wereldraad van Kerken hoopt op een nauwere dialoog met katholieken

“Aangemoedigd door paus Franciscus”

De voorzitter van de Wereldraad van Kerken die ook protestants regionale bisschop is in Beieren, Heinrich Bedford-Strohm, hoopt op verdere vooruitgang in de oecumene, de toenadering tussen protestanten en katholieken. Hij pleit voor een gemeenschappelijk avondmaal.

Er zijn altijd stemmen die de zaken hier vertragen, zei Bedford-Strohm in een interview met kath.ch(donderdag). “Maar ik heb er vertrouwen in dat we stappen hebben gezet. Ik voel me bemoedigd door paus Franciscus, die mij persoonlijk en eerder in de evangelische gemeenschap in Rome vertelde: spreek tot de Heer en ga dan moedig voorwaarts.”

Het feit dat christenen vandaag de dag nog steeds niet samen het avondmaal kunnen vieren, is een schandaal, aldus Bedford-Strohm. “Daar kunnen we nooit tevreden mee zijn. Daar zijn we nog ver van verwijderd, maar ik zal er altijd op blijven aandringen dat we eindelijk samen feest kunnen vieren met brood en wijn aan de tafel van de Heer.”

Leefde de oecumene in de gemeenschappen

In zijn ervaring groeit de oecumene vooral in de gemeenschappen. De mensen daar begrijpen niet waarom er nog steeds aarzeling bestaat op de weg naar christelijke eenheid. “Op veel plaatsen gaat de geleefde oecumene veel verder dan de dogmatische of canonieke formuleringen. Voor mij is dit een teken van hoop: de liefde van Jezus Christus is het centrale aspect van het christendom.” Het kan niet zo zijn dat dogmatische verschillen belangrijker zijn dan de geleefde gemeenschap van christenen.

Sinds 2022 voorzitter van de Wereldraad van Kerken

Heinrich Bedford-Strohm is sinds 2011 regionaal bisschop van de Evangelisch-Lutherse Kerk in Beieren. Tussen 2014 en 2021 was hij voorzitter van de Raad van de Evangelische Kerk in Duitsland. In 2022 werd Bedford-Strohm voor een termijn van acht jaar verkozen tot voorzitter van de Wereldraad van Kerken (Wereldraad van Kerken).

De Wereldraad van Kerken vertegenwoordigt 352 kerken; de Rooms-Katholieke Kerk is geen lid van de raad, maar werkt er wel mee samen.Wereldraad van Kerken

De Wereldraad van Kerken (WCC), ook bekend als de Wereldraad van Kerken, omvat momenteel 352 protestantse, anglicaanse, orthodoxe en oud-katholieke kerken, evenals kerkgemeenschappen in ongeveer 140 landen. Zij vertegenwoordigen ruim 500 miljoen christenen wereldwijd. De Wereldfederatie werd op 23 augustus 1948 in Amsterdam opgericht. Hij is gevestigd in Genève.

bron: domradio

beeld: EKD.de

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *