Een nieuwe fase in het hervormingsproces van de Duitse katholieke kerk is begonnen

Synodaal Comité houdt oprichtingsvergadering

Het Duitse katholieke hervormingsproces, dat begon als de Synodale Weg, is een nieuwe fase ingegaan. Tijdens de constituerende vergadering in Essen besloot het Synodale Comité unaniem over de statuten en het reglement van orde. Dat maakten de Duitse Bisschoppenconferentie en het Centraal Comité van Katholieken (ZdK), als sponsors van het Synodale Weg, zaterdag 11 november aan het einde van de bijeenkomst bekend.
Om het statuut in werking te laten treden, moet het worden goedgekeurd door de Bisschoppenconferentie en de ZdK.

Het Synodale Comité moet het huidige proces van de Synodale Weg voortzetten, een evaluatie uitvoeren van de vijftien resoluties die daar zijn gemaakt en de teksten waarover nog geen besluit is genomen, verder ontwikkelen. Hij wordt verondersteld een Synodale Raad voor de Katholieke Kerk in Duitsland voor te bereiden, die in 2026 met zijn werkzaamheden zal beginnen en zal adviseren over toekomstige kwesties voor de kerk. De leden van het Synodale Comité zijn de 27 diocesane bisschoppen, 27 afgevaardigden van het Centraal Comité van Duitse Katholieken (ZdK) en 20 andere mensen die door de Synodale Vergadering zijn gekozen.

Bätzing: Er is een signaal afgegeven

Bisschop Georg Bätzing, voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie, benadrukte dat de resoluties over de statuten en het reglement van orde een signaal hadden afgegeven “dat we synodaliteit en de voorwaarde daarvan – wederzijds vertrouwen in elkaar – hebben geleerd en in praktijk hebben gebracht.” Hij prees “de constructieve omgang met amendementen, de interactie en het eerlijke debat”

Stetter-Karp ziet grote vooruitgang

Irme Stetter-Karp, voorzitter van de ZdK, zei dat ze deze dag met hoop en vertrouwen verlaat. Ze was blij dat de commissie onder meer met een tweederde meerderheid van alle aanwezige leden overeenstemming had bereikt over de toekomstige besluitvorming.
“Dit betekent dat we een grote stap voorwaarts hebben gezet op het synodale pad.” De commissie kon in haar reglement van orde ook afspreken dat toekomstige bijeenkomsten doorgaans toegankelijk zouden zijn voor de pers. “Hierdoor ontstaat een vorm van transparantie die ik belangrijk vind.”
De ZdK-president herinnerde zich het begin van het hervormingsproces: “Het MHG-onderzoek uit 2018 (over de misbruikproblematiek red.) maakte duidelijk hoe groot het misbruikschandaal was en is. We werden in 2019 unaniem door de Duitse bisschoppen gevraagd om zich bij hen aan te sluiten op een synodale weg, om de oorzaken te analyseren en zoeken naar oplossingen.”

De leden van het zogenaamde Synodale Comité kwamen vrijdag in Essen bijeen voor hun constituerende vergadering.
In totaal bleven acht bisschoppen bij de start weg: vier omdat zij de oprichting van get Synodale Comité afwijzen, vier vanwege agendaproblemen.

Het Vaticaan had de vorming van het Synodale Comité verboden. Vier Duitse bisschoppen – onder wie kardinaal Rainer Maria Woelki uit Keulen – verklaarden niet aan de commissie deel te willen nemen. Bovendien stopten de vier bisdommen – naast Woelki uit Keulen, Gregor Maria Hanke (Eichstätt), Stefan Oster (Passau) en Rudolf Voderholzer (Regensburg) – de financiële steun aan het hervormingsproces.Synodale Commissie

Het Synodale Comité is het resultaat van de Synodale Weg naar de Toekomst van de Katholieke Kerk in Duitsland. Hij zou de oprichting van een Synodale Raad moeten voorbereiden. In het nieuwe orgaan willen bisschoppen en katholieke leken hun discussies over mogelijke hervormingen in de kerk voortzetten, die ze begonnen met het Synodale Pad dat in 2019 van start ging.

bron: Domradio.de

beeld: © Synodale Weg/Ewelina Sowa /Synodale Commissie – Grondwetgevende Vergadering (10-11 november 2023)/ 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *